xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2023

Pulje til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2023 er udmøntet til private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer til konkrete indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller understøtte Indenrigs- og Sundhedsministeriets arbejde vedrørende sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Midlerne er blevet udmøntet til indsatser inden for følgende områder:

  1. Alkohol
  2. Mental sundhed
  3. Tobak
  4. Fysisk aktivitet
  5. Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse
  6. Monitorering på sundhedsområdet
  7. Seksuel sundhed
  8. Astma og allergi
  9. Forebyggelse af dopingmisbrug

Ved at klikke på de enkelte prioriterede indsatsområder kan du læse mere om, hvilke aktiviteter, det var muligt at søge midler til.

Følgende organisationer modtog puljemidler til nye 1-årige projekter i 2023: 

Indsatsområde

Ansøger/organisation

Tildelt beløb (kr.)

Alkohol

Kræftens Bekæmpelse

500.000

Mental sundhed

Sund By Netværket

796.821

Mental sundhed

Læseforeningen

322.350

Mental sundhed

Børneulykkesfonden

318.374

Mental sundhed

Social Sundhed -Brobyggere i Sundhedsvæsenet

449.634

Fysisk aktivitet

Dansk Skolecykling

393.000

Tobak

Kræftens Bekæmpelse

1.614.800

 

Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse - alle puljer

Opdateret 17 MAJ 2023