Engelsk

Forebyggelse af overdosisdødsfald med Naloxon (2. udmøntning)

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger til nye projekter, hvor overdosisdødsfald og skadevirkninger efter opioid-forgiftninger forebygges ved udlevering af Naloxon i kombination med undervisning i genoplivning. 

Projektperioden er fra oktober 2016 og frem til udgangen af 2018.

Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 31. august 2016.

Baggrund for puljen

For yderligere i fremtiden at forebygge narkotikadødsfald og dermed bidrage til nedbringelse af dødeligheden blandt misbrugere er oprettet en satspulje, hvor der i alt er afsat 7,5 mio. kr. til undervisning i behandling af overdoser med modgiften Naloxon. Undervisningen målrettes atter personer med et stofmisbrug, deres pårørende og andre, der som fx politibetjente og personale på kommunale misbrugscentre og andre behandlingssteder samt herberger og væresteder mv. er i kontakt med stofmiljøet.

Projektet udgøres af et samarbejde mellem en række udførende projektkommuner, hvoraf én er koordinerende, en projekt-NGO samt en overordnet styregruppe.

Der er tale om en to-trinsmodel, hvor der først uddannes trænere, som derefter uddanner lokale hjælpere. Den koordinerende kommune, projektkommunerne og projekt-NGO’en skal varetage undervisningen, mens den øvrige støtte og opfølgning af undervisere og deltagere udføres af den koordinerende kommune. 

Links

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Formål med puljen

Tankegangen i dette satspuljeprojekt er at supplere de tidligere kommunale erfaringer med løbende at stimulere kursusafholdelse til andre end de kommuner, der udvælges til at få støtte fra begyndelsen. Det kan være lokale institutioner og/eller NGO’er uden for projektkommunerne, der i projektperioden ønsker at være med. Projektkommuner og projekt-NGO’en skal være åbne for at uddanne såvel NGO’er og institutioner uden for kommunerne selv, hvis der skulle være interesse for dette.

Ideen er at styrke, udbrede og variere indsatsen ved hjælp af mobilisering af frivillige kræfter omkring personer med et problematisk stofbrug.

De lokale kurser skal være flexible, let tilgængelige med enkle forskrifter og især udbredes geografisk til steder, hvor behovet er størst, dvs. ikke kun hvor der er en stor koncentration af stofbrugere, men også uden for stofscenerne i de største byer. Kurserne skal være kortvarige, hyppige og henvende sig til brede kredse, hvor stofbrugere færdes, dvs. kommuner, NGO’er, kriminalforsorg og politi skal inddrages. 

Ansøgerkreds

Alle kommuner, som ønsker at være koordinerende kommune eller projektkommune, kan søge projektmidler. Det samme gælder alle NGO’er, som har erfaringer med overdosisforebyggelse eller anden relevant kontakt med stofbrugermiljøet, og som ønsker at være projekt-NGO. Samarbejde mellem flere kommuner såvel som mellem kommuner og en NGO ses gerne. Ved ansøgningen skal Sundhedsstyrelsens ansøgningsskema anvendes.

Udmøntningen af midler

Sundhedsstyrelsen forventer inden udgangen af september 2016 at kunne give kommuner og NGO´er svar på, om ansøgningerne er imødekommet.

Opdateret 16 NOV 2018