xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Omsorg og nærvær
Kvalitet i ydelserne og plejen

Middelfart Kommune

Trivsel og værdighed i eget hjem

Opdateret 03 JAN 2023

Beskrivelse

Middelfart Kommune har i dette projekt arbejdet med at implementere en bæredygtig indsatsmodel med afsæt i en målrettet tilpasning af it-systemer, en styrkelse af det tværfaglige sparringsrum og et servicetjek af eksisterende arbejdsgange samt dokumentationspraksis i hjemmeplejen og på kommunens to dagcentre. Udvikling og implementering af indsatsmodellen tager afsæt i kommunens gode erfaringer med modellen fra plejehjemmene i kommunen. Arbejdet har bestået i observationer og interviews, som viste, at der var et fravær af et fælles fagligt sprog SOSU-personalet imellem. Som en del af indsatsmodellen er der udviklet en visuel illustration af et træ indeholdende elementer, som kan understøtte en større forståelse for borgerens adfærd samt sikre det brede blik på borgeren. For at understøtte implementeringen er modellen og redskaberne beskrevet i en håndbog. Medarbejdere og ledere har ligeledes modtager undervisning i anvendelse af redskaberne.

Erfaringer

  • Det Fælles Faglige Sprog har skabt et fagligt kvalitetsløft, da medarbejderne anvender Det Fælles Faglige Sprog til at dokumentere og følge op på indsatser og har en oplevelse af, at det er legitimt at prioritere ud fra behov og ikke opgave.
  • Trivselsrummet (det tværfaglige møde) gør mødet og den faglige sparring lettere at styre. Det er lettere at sortere i relevant og overflødig information samt hvilke faglige aspekter der bør drøftes. Det opleves også at langt flere medarbejdere byder ind med refleksion om borgere, også dem som de ikke kender.
  • De interviewede borgere oplever nærvær og bedre relationer til medarbejderne og taler mere positivt om deres eget liv.

 

Materialer fra projektet

Læs projektbeskrivelsen her

gode råd

  1. Undervisning i mødefacilitering, sprog, administration og mødestruktur kan bidrage til ledernes mulighed for at drive faglig ledelse.
  2. Gode erfaringer på et område, kan med fordel videreføres til et andet. Som f.eks. i dette projekt hvor kommunens gode erfaringer fra plejehjemmene overføres til hjemmeplejen.
  3. Hvis der bruges en nøglepersonsfunktion i et projekt, er det væsentligt, at der en forventningsafstemning om de formelle rammer samt nøglepersonernes rolle i dagligdagen.

Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

Gå tilbage til forsiden