xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Middelfart har udviklet et fælles fagligt sprog til at arbejde med borgernes trivsel

Middelfart Kommune sætter fokus på det fælles sprog for at højne værdighed, selvbestemmelse og trivsel i ældreplejen.

af Herdis Povlsgaard Nielsen, Projektleder Middelfart Kommune

Hvordan kan vi styrke omsorg og nærvær blandt de ældre borgere i kommunen? Det satte en gruppe medarbejdere og ledere sig for godt et år siden sammen om at undersøge. Ret hurtigt tegnede der sig et billede af, at der var behov for et øget fokus på borgernes trivsel og medbestemmelse. Netop at sikre borgernes medbestemmelse faldt rigtigt godt i tråd med, at Middefart Kommune netop var blevet udpeget til frisætning af en række statslige og kommunale regler gennem velfærdsaftalen. Den giver blandt andet mulighed for nye måder at arbejde med borgernes trivsel og selvbestemmelse i de lokale hjemmeplejegrupper.

Udarbejdelse af en indsatsmodel

Ved observationer og interviews på plejehjem, i hjemmepleje og på dagcentre samt tre workshops med medarbejderne har Middelfart Kommune i samarbejde med Marselisborg Consulting, udviklet en visuel indsatsmodel, der skal bruges i hjemmeplejen og på Middelfart Kommunes to dagcentre. Observationerne viste nemlig, at der var et fravær af et fælles fagligt sprog SOSU-personalet imellem.

Indsatsmodellen er blevet til over de tre workshops, hvor ledere og udpegede nøglepersoner fra hjemmeplejegrupperne og dagcentre deltog. Her har de haft faglige drøftelser af, hvilke ændringer, der kan være hos borgere med dårlig trivsel - og hvilke redskaber, der giver mening at bruge til afdækning og indsatser i tilfælde af dårlig trivsel.

Det er nedfældet i en håndbog, som beskriver modellen og redskaberne. I efteråret 2021 og foråret 2022 bliver medarbejdere og ledere uddannet i anvendelse af redskaberne.

Håndbog: Fremtidens ældrepleje

Redskaberne skal støtte i at komme hele vejen omkring borgeren ved at være eksplicit på den ellers tavse viden. Et af redskaberne er en visuel illustration af et træ. Kronbladene illustrerer de områder, som man kan være opmærksom på, når man skal forstå borgerens adfærd. De seks kronblade rummer områderne:

  • Fysisk helbred
  • Sanser i balance
  • Nyttig
  • Mental trivsel
  • Tilknytning & tryghed
  • Støttet & anerkendt

 

Træets rødder hjælper os med at overveje og udfordre vores egen adfærd. Her er tre elementer i fokus: At skabe tillid gennem relationer, at omsætte borgerens behov til konkrete indsatser og at give konkrete valgmuligheder.

Aktionslæring som kompetenceudvikling

Kompetenceudviklingen er planlagt som aktionslæring og består af:

  • 2 undervisningsdage
  • 2 læringsgrupper – ca. 6 medarbejdere mødes med facilitator i 2 timer, hvor der sparres om konkrete borgere
  • 1 undervisningsdag
  • 2 læringsgrupper - som ovenstående

I en forsøgsperiode er der oprettet en særlig indsats til at arbejde med borgernes trivsel. Der giver medarbejderne mulighed for at folde værktøjerne ud hos den enkelte og i den kommende tid skal det fælles faglige sprog og redskaberne også øves i dagligdagen. Både når man mødes i den uformelle daglige sparring og på morgenmøder samt i tværfaglige møder.

Opdateret 23 FEB 2022