xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Omsorg og nærvær
Buurtzorg-modellen

Københavns Kommune (hjemmeplejen)

Slip hjemmeplejen fri

Opdateret 06 JAN 2023

Beskrivelse

Københavns Kommune har i dette projekt arbejdet med at udvikle og afprøve en ny hjemmeplejeløsning med mindre tværfaglige teams. Den nuværende BUM-model afløses af en mere fleksibel struktur, hvor medarbejderne frisættes til at planlægge og handle på baggrund af borgernes aktuelle behov for omsorg, tryghed og nærvær uden om sædvanlige administrative arbejdsgange. Der er etableret tværfaglige teams på tværs af faggrupper i to ældreboligområder, hvor hver gruppe er opdelt i mindre teams. Myndighedsrollen i forhold til personlig pleje og praktisk hjælp er flyttet fra visitationen til medarbejderne i de to grupper, som i dialog med borgerne vurderer behovet for hjælp og løbende justering heraf. Derudover er der udviklet et nyt ’indsatskatalog’, som giver medarbejderne bedre mulighed for fleksibelt at kunne imødekomme borgernes ønsker og behov, der er udviklet en økonomisk rammemodel i stedet for aktivitetsstyring i de to grupper, der er udviklet en ny vejledning for dokumentation i sundheds- og omsorgssystemet, og der er etableret et system for retssikkerhed og klageadgang.

Erfaringer

  • Både borgere og medarbejdere oplever, at den leverede hjælp er blevet mere fleksibel, eftersom nærvisitationen har medført at det er nemmere at tilpasse den individuelle hjælp i takt med at borgerens behov ændrer sig.
  • Det øgede fokus på tværfagligt samarbejde medarbejderne imellem, opleves som meget meningsfuldt.
  • Det kræver øvelse og tydelig kommunikation fagligt at skulle argumentere for, hvorfor borgeren skal have hjælp og støtte samt i at justere i denne.
  • Det kan være svært at have ansvaret for at op- og nedjustere hjælp til en borger, og dermed beslutte at borgere ikke længere har brug for hjælp. Men det kan også være svært, at være en del af et team, og gå ind på andres banehalvdel ved at pege på deres borgere som værende klar til at få afsluttet hjælp.

 

Materialer fra projektet

Læs projektbeskrivelsen her

Gode råd

gode råd

  1. Et selvstyrende team er ikke ledelsesfrit, men der er behov for en anden type af ledelse, som er mere nær, coachende og faglig.
  2. Det ikke er nok kun at ændre de strukturelle rammer, der er også behov for at arbejde med ledelsen, kulturen og tænkningen ind i ældreområdet. Dette skyldes, at et selvstyrende team er radikalt anderledes, end det medarbejderne tidligere har erfaring med. Der er derfor behov for en anderledes tilgang til både borgeren og medarbejdernes egen forståelse af rolle og ansvar i et selvstyrende team.

Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

Gå tilbage til forsiden