Engelsk

Strategi, mission og værdier

Sundhedsstyrelsen overordnede strategi er Sundhed for alle. Strategien er forankret omkring en grundfortælling om styrelsens grundværdier og styrkepositioner.

Mission

Sundhed for alle

Grundfortælling

 • Vi har høje ambitioner forsundheds- og ældreområdet
 • Vi finder kloge løsninger sammen med andre
 • Vi arbejder på tværs af fagligheder og sektorer
 • Vi investerer viden og engagement
 • Vi tænker langsigtet, men handler hurtigt når det kræves
 • Vi har faglig tyngde og mod til at forandre


Styrkeposition

Helhed og sammenhæng
Vi har et stærkt fokus på helhed og sammenhæng - for det enkelte mennesker og for vores
fælles sundhed.

Sammen med andre
Vi engagerer os. Vi investerer ressourcer, indsigt og viden. Vi går forrest, men ikke alene.
Nærvær og stærke relationer er en forudsætning i vores arbejde.

Rammer og retning
Vi sætter rammer og retning på sundheds- og ældreområdet. Vi har et særligt ansvar,
hvor faglige løsninger er svære og kontroversielle. Vi formidler faglig konsensus, men
skærer igennem, når det kræves.

Værdier

 • Ambitiøs
 • Klog
 • Modig
 • Samarbejdende
 • Nærværende
Opdateret 26 MAR 2019