xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Brug af lægemidlet sarilumab til behandling af covid-19

Sundhedsstyrelsen har sendt en ny national klinisk anbefaling i høring. Den handler om brug af lægemidlet sarilumab til behandling af børn og unge, voksne, og gravide og ammende med covid-19. Der er både anbefalinger for og imod at bruge sarilumab til behandling af covid-19, afhængigt af patientgruppen og graden af sygdom.

20 OKT 2022

Lægemidlet sarilumab er det næste i rækken af prioriterede lægemidler til forebyggelse og behandling af covid-19, som løbende vil blive sendt i offentlig høring. Formålet med anbefalingerne er at bidrage til nationale standarder for brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af covid-19, og derigennem medvirke til en ensartet, hurtig og evidensbaseret tilgang på tværs af landet. Målgruppen for de nationale kliniske anbefaling er personer i sundhedssektoren, der varetager behandling og pleje af patienter med covid-19, herunder læger og sygeplejersker.

Anbefalingen for brug af lægemidlet sarilumab til behandling af covid-19 er i høring frem til mandag d. 14. november 2022. Når den faglige anbefaling har været i høring, bliver høringssvarene indarbejdet, og anbefalingen forventes færdig i december 2023. 

Gå til høringsudkastet

Gå til Høringsportalen

Læs mere om arbejdet for de Nationale Kliniske Anbefalinger om brug af lægemidler til forebyggelse og behandling af covid-19 her. 

Om nationale kliniske anbefalinger vedrørende covid-19

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske anbefalinger skal fungere som beslutningsstøtte, når fagpersoner skal træffe beslutninger om, hvilken sundhedsfaglig indsats der skal tilbydes i specifikke kliniske situationer.


Anbefalingerne har ofte et tværfagligt og tværsektorielt fokus og skal medvirke til, at der kommer ensartede tilbud om forebyggelse, undersøgelse og behandling af høj faglig kvalitet på tværs af landet.


En national klinisk anbefaling er afgrænset til en specifik problemstilling i et patientforløb og er et supplement til landsdækkende, regionale og kommunale retningslinjer samt behandlingsvejledninger fra de faglige selskaber.


De valgte lægemidler har formål som enten at forebygge infektion, forebygge sygdom efter smitte eller forebygge alvorlig sygdom med covid-19. Anbefalingerne handler om, hvorvidt der kan forventes en god effekt ved at bruge af lægemidlerne, og handler omvendt også om at undgå brug af lægemidler med mindre sandsynlighed for effekt.