xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Igangværende NKR

I finansloven for 2017 blev der bl.a. afsat midler til i perioden fra 2017 til 2020 at udgive 3 nye nationale kliniske retningslinjer (NKR) med fokus på psykiatriområdet. Desuden er der afsat midler til et projekt med Adaptation af British Medical Journal (BMJ) Rapid Recommendations.

NKR for behandling af patienter med langvarige ikke-traumatiske skuldersmerter - i høring

Sundhedsstyrelsen udarbejder en ny NKR for behandling af patienter med langvarige ikke-traumatiske skuldersmerter. Retningslinjen har fokus på kirurgiske såvel som non-kirurgiske behandlinger. Den indeholder dels en adaptation af fra BMJ’s Rapid Recommendation og dels 3 aktuelle kliniske spørgsmål. Retningslinjen erstatter den tidligere NKR for udvalgte skuldersmerter, der blev udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2013. Arbejdet er sat i gang og retningslinjen er sendt i høring frem til d. 21. august 2020.

Det forventes, at retningslinjen kan publiceres i oktober 2020.

Se høringsversion på høringsportalen

NKR for udredning og behandling af diabetiske fodsår

Sundhedsstyrelsen udarbejder en ny NKR for udredning og behandling af diabetiske fodsår. Retningslinjen erstatter den tidligere NKR for diabetiske fodsår, der blev udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2013.

Retningslinjen forventes udgivet april 2021.

NKR på psykiatriområdet

Som følge af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 udarbejder Sundhedsstyrelsen 3 nationale kliniske retningslinjer på psykiatriområdet. Midlerne skal være med til at løfte kvaliteten af behandlingen af psykiatriske patienter.

Sundhedsstyrelsen udarbejder følgende 3 retningslinjer:

1. Udredning og behandling af autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge - i høring

Sundhedsstyrelsen har sendt en national klinisk retningslinje for behandling af autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge i høring.

Retningslinjen var i høring frem til fredag den 18. september 2020.

Autismespektrumforstyrrelser er en lidelse, der er kendetegnet ved en anderledes og ofte forsinket udvikling af sociale og kommunikative færdigheder samt repetitiv og stereotyp adfærd, som forekommer i forskellige grader og former.

Retningslinjen kommer med anbefalinger for farmakologiske og non-farmakologisk behandling af autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge

Retningslinjen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en bredt nedsat faglig arbejdsgruppe.

Se høringsversion

Høringssvar bedes sendt til NKRsekretariat@sst.dk

Se høringsversion på høringsportalen

2. Udvidelse af den nationale kliniske retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge i alderen 6-18 år

'Udvidelse af den nationale kliniske retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge i alderen 6-18 år' blev udgivet 19. oktober 2020: NKR: ADHD hos børn og unge

3. Behandling af angstlidelser hos voksne

'Behandling af angstlidelser' var i høring frem til den 5. juni 2020. 

Det forventes, at retningslinjen kan publiceres i efteråret 2020.

Se høringsversion på høringsportalen

Anbefalinger for igangsættelse af fødsler

Sundhedsstyrelsen udarbejder nye anbefalinger for igangsættelse af fødsler. Anbefalingerne vil tage udgangspunkt i tidspunktet for igangsættelse af fødsler.

Anbefalingerne forventes udgivet i april 2021.

 

Opdateret 20 OKT 2020