xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundheds­styrelsen opdaterer retningslinje for håndtering af vaccination mod COVID-19 i det generelle vaccinations­program

Retningslinjen er opdateret med den nyeste viden vedrørende konkrete forhold for håndtering af vaccination. Derudover er retningslinjen opdateret så den afspejler en række løbende udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen vedrørende vaccination mod COVID-19 i det generelle vaccinationsprogram.

20 MAJ 2021

Sundhedsstyrelsen beskriver i den opdaterede retningslinje de faglige rammer for blanding af restvaccine fra to forskellige hætteglas i de sjældne tilfælde, hvor det ikke kan lykkes at udtage 7 doser Comirnaty® eller 12 doser COVID-19 Vaccine Moderna® fra et hætteglas.

”På vaccinationsstederne skal man fortsat stræbe efter at trække flest mulige fulde doser vaccine ud af hvert multidosis hætteglas. Når det af og til ikke lykkes at optrække alle de anbefalede fulde doser vaccine fra hætteglassene, kan den tilbageværende rest blandes med vaccine fra ét andet hætteglas til en fuld dosis,” siger Bolette Søborg, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Blanding af restvacciner bør kun foregå på vaccinationssteder med stor erfaring og rutine i at optrække vacciner og ved sundhedsfagligt personale med de rette kompetencer. Der må maksimalt blandes vaccine fra 2 forskellige hætteglas, og der skal være procedurer for, hvordan man håndterer blandingen sikkert.

Retningslinjen er i øvrigt opdateret, så den afspejler en række løbende udmeldinger bl.a. om justeringen af målgrupperne for vaccination, færdigvaccination af personer, der er førstegangsvaccineret med vaccinen fra AstraZeneca, interval mellem 1. og 2. dosis vaccine mv. Derudover er retningslinjen opdateret med de nyeste oplysninger vedr. den fortsatte udrulning af den generelle vaccinationsindsats i Danmark uden de to COVID-19 vacciner fra AstraZeneca og Johnson & Johnson.

Rammerne for, hvordan og hvornår blanding af restvaccine kan foregå, er nærmere beskrevet i notatet Udnyttelse af overskydende COVID-19 vaccine i multidosis hætteglas.

Retningslinje for håndtering af vaccination mod COVID-19 i det generelle vaccinationsprogram

Udnyttelse af overskydende COVID-19 vaccine i multidosis hætteglas