xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Udnyttelse af overskydende covid-19 vaccine i multidosis hætteglas

Sundhedsstyrelsen gennemgår i dette notat rammerne for udnyttelse af overskydende covid-19 vaccine i multidosis hætteglas, hvor den overskydende mængde ikke udgør en fuld dosis.

NOTATER 20 MAJ 2021

Indhold

 1. Indhold i covid-19 vaccine multidosis hætteglas
 2. Optimering af udnyttelse af indholdet i multidosis hætteglas
 3. Sundhedsstyrelsens off-label anbefalinger om udtagning og brug af ekstra fulde doser
 4. Den nuværende udnyttelsesgrad af covid-19 vaccinerne
 5. Sundhedsstyrelsens vurdering af eventuel underdosering
 6. Sundhedsstyrelsens overvejelser om udtagning og blanding af mindre end fulde doser
 7. Dansk præcedens for blanding af lægemiddelrester fra multidosis hætteglas
 8. Lægemiddelstyrelsens vurdering af mulig blanding af restvaccine
 9. Regionernes vurdering af procedurer vedr. mulig blanding af restvaccine
 10. Sundhedsstyrelsens samlede vurdering
 11. Konklusion