xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Nye materialer beskriver karrierevejene indenfor den regionale psykiatri

Dygtige og engagerede medarbejdere er en forudsætning for, at der er en høj kvalitet i indsatsen til mennesker med psykiske lidelser. Derfor har Sundhedsstyrelsen i samarbejde med faglige selskaber beskrevet, hvilke muligheder, der er for en karriere indenfor psykiatrien.

20 APR 2021

Der har i gennem tiden været stort fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i den regionale psykiatri. Det er en grundlæggende forudsætning for indsatsen, at der er tilstrækkelige og rette kompetencer til stede. Derfor udarbejdede Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en arbejdsgruppe anbefalinger til, hvordan psykiatrien kan rekruttere og fastholde det sundhedsfaglige personale. Anbefalingerne fra 2020 vedrører blandt andet sygeplejersker, læger, psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter og social- og sundhedsassistenter. 

En af anbefalinger var, at de faglige selskaber hver især skulle beskrive mulige karriereveje i psykiatrien. Dermed kan studerende, nyuddannede og erfarne medarbejdere bedre få øje på de mange spændende arbejdsopgaver og muligheder, der er ved at arbejde i den regionale psykiatri.

En af mulighederne er for eksempel specialpsykologuddannelsen i børne- og ungepsykiatri eller klinisk sygeplejespecialist, med ansættelse i den regionale psykiatri. Der er også mulighed for at arbejde med ledelse, undervisning eller vejledning indenfor mange af fagene. 

”Vores ambition med at beskrive karrierevejene er at skabe opmærksomhed og oplyse om de spændende muligheder, der er for de forskellige faggrupper indenfor det psykiatriske felt. Det er et område i stor udvikling og med mange muligheder. Vi håber, at det store arbejde og de mange forskellige tiltag fra fagforbundene kan inspirere flere fagfolk til at vælge en karriere i psykiatrien,” siger Charlotte Hosbond, enhedschef i Sundhedsstyrelsen. 

De mange muligheder er beskrevet i en række forskellige materialer, så som rapporter, pjecer, introduktionsvideoer og podcasts. De er både tænkt til fagpersoner og studerende. Der kan også findes mere på de faglige selskabers egne hjemmesider. Materialerne er udarbejdet med penge fra satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2019-2022. 

Anbefalinger til rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale i psykiatrien

 

Her kan du få mere at vide

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark (BUP)

Podcasts: 'Psykens Detektiver' på www.buzzsprout.com/1424722

 

Hjemmeside: 'Karriereveje i børne- og ungdomspsykiatrien' på https://bupnet.dk/karriereveje/ 


Dansk Psykolog Forening

Hjemmeside (med videoer og pjece): 'Drømmer du om en karriere i psykiatrien – mulighederne er mange' på www.dp.dk/droemmer-du-om-en-karriere-i-psykiatrien-mulighederne-er-mange/

 

Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Film: 'Den psykiatriske sygeplejerske' på www.youtube.com/watch?v=8iup8JDHaVo 

 

Film: 'En karriere inden for psykiatrisk sygepleje' på youtu.be/jw8DFIcjzMU

 

Der lægges desuden løbende materiale op på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside på 'Karrierevej i psykiatrien' på dsr.dk/fs/fs11/karrierevej-i-psykiatrien 

 

Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed

Hjemmeside 'Bliv fysioterapeut i psykiatrien' på www.fysio.dk/kurser--uddannelse/karriere-og-uddannelse/karriere-i-psykiatrien 

 

Pjece 'Gør som Julie Hinnerfeldt: Bliv fysioterapeut  i psykiatrien' på www.fysio.dk/globalassets/documents/temaer/karriereveje-i-psykiatrien/pjece-bliv-fysioterapeut-i-psykiatrien.pdf

 

Ergoterapifagligt Selskab for Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering

Hjemmeside 'Vælg en karriere i psykiatrien': ergopsyk.dk

På hjemmesiden er en podcastserie på 5 afsnit og 5 korte videoer om ergoterapi i psykiatrien samt rapporterne/pjecerne 'Beskrivelser af mulige karriereveje for ergoterapeuter i den regionale psykiatri' og 'Kompetenceprofil for ergoterapeuter i den regionale psykiatri'.

 

FOA 

Hjemmeside 'Pjece: Karriereveje i Psykiatrien': på applikationer.foa.dk/Publikationer/pjece.asp?id=2492