xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

To nye lægemidler med melatonin er godkendt

To nye typer medicin med melatonin til behandling af jetlag hos voksne og søvnløshed hos børn og unge med autisme er blevet godkendt. Patienter i behandling med apoteksfremstillet melatonin skal have ny recept, hvis behandlingen skal fortsætte.

10 FEB 2020

Melatonin ”Orifarm”® er godkendt til kortvarig behandling af jetlag hos voksne. Medicinsk behandling af jetlag er dog kun sjældent nødvendig.

Slenyto® er godkendt til behandling af søvnløshed hos børn og unge i alderen 2-18 år med autisme og Smith-Magenis syndrom, hvor søvnhygiejniske tiltag ikke har haft den ønskede effekt. Lægemidler er aldrig førstevalg ved søvnforstyrrelser hos børn og unge.

Ud over de to nye melatonin lægemidler findes Circadin® og generikaversionen Mecastrin® allerede på det danske marked. Circadin® og Mecastrin® er 2 mg depottabletter, som er godkendt til korttidsbehandling af voksne, i alderen 55 år eller derover, med dårlig søvnkvalitet. Melatonin ”Orifarm”® er almindelige tabletter og Slenyto® er depottabletter.

Nye lægemidler erstatter melatonin fremstillet på apoteker

I forbindelse med markedsføring af de nye lægemidler må apotekerne ikke længere sælge magistrelt fremstillet melatonin. Magistrelt fremstillet betyder, at det fremstilles på et apotek. Patienter skal derfor have recept på et markedsført lægemiddel med melatonin, hvis behandlingen skal fortsætte.

”Ved omlægning fra magistrelt fremstillet melatonin, som er en tablet med umiddelbar udløsning, til en depottablet skal man være opmærksom på, at der kan gå længere tid, før patienten mærker den samme effekt og dosis er ikke nødvendigvis 1:1 i forhold til, hvor hurtigt man falder i søvn. Omlægning til Melatonin ”Orifarm”® kan umiddelbart gøres 1:1,” siger overlæge i Sundhedsstyrelsen Marie Louise Schougaard Christiansen.

Tiden til maksimal plasmakoncentration for 3 mg Melatonin ”Orifarm”® er ca. 50 min, og for Slenyto®, Circadin® og Mecastrin® er tiden til maksimal plasmakoncentration 1,5-2 timer afhængig af dosis og om man spiser, imens man tager medicinen. I tabellen nedenfor findes en oversigt over markedsførte lægemidler med melatonin.

Vær tilbageholdende med medicinsk behandling

Melatonin er et hormon, der produceres naturligt i koglekirtlen i centralnervesystemet med størst produktion om natten. Funktionen af melatonin er bl.a. at regulere døgnrytme og søvn. Børn og unge med psykiske lidelser oplever ofte søvnproblemer, og studier har vist, at grupper af børn med udviklingsforstyrrelser kan have lav endogen koncentration af melatonin.

”Generelt skal man være meget tilbageholdende med medicinsk behandling til børn og unge med søvnforstyrrelser. Inden behandling overvejes, skal der være afprøvet relevante ikke-medicinske behandlinger af rimeligt omfang og varighed. Søvnhygiejniske tiltag bør være afprøvet, som fx faste sengetider, og at barnet eller den unge ikke udsættes for blåt skærmlys lige før sengetid” siger Marie Louise Schougaard Christiansen.

Opstart og behandling af børn og unge med melatonin skal foregå i børne- og ungdomspsykiatrisk regi eller hos speciallæger i pædiatri med særlig viden inden for neuropsykiatriske sygdomme. Vedligeholdelsesbehandling kan overtages af den alment praktiserende læge, hvis det sker efter konkret, gensidig aftale og i fortsat samarbejde med speciallægen i børne- og ungdomspsykiatri og som nærmere beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning.

Tabel over markedsførte melatoninpræparater

Præparat

Formulering (styrke), pakningsstørrelse

Pris per tablet/

Pris per mg

Circadin®/ Mecastrin®

Depottablet

(2 mg, 30 stk.)

6,6 kr. per tablet

(3,3 kr. per mg)

 

Melatonin ”Orifarm”®

Konventionel tablet med delekærv

(3 mg, 30 stk.)

 

3,5 kr. per tablet

(1,2 kr. per mg)

Slenyto®

Depottablet

(1 mg, 60 stk)

(5 mg, 30 stk)

 

8,2 kr. per tablet

38,7 kr. per tablet

(7,7 kr. per mg)

Medicinpriser.dk. I 2018 kostede en 3 mg magistrelt fremstillet melatonin tablet ca. 3 kr.