xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Rejsende til danske lufthavne får information om ny coronavirus

Når passagerer i dag lander med fly fra Beijing i Kina eller fra Hong Kong, har Sundhedsstyrelsen bedt flyselskaberne om, at de informerer passagererne om den nye coronavirus.

14 FEB 2020

Alle passagererne på de nævnte fly får udleveret en flyer, når de kommer ud af flyet. Desuden er der hængt plakater op, så passagerne ser dem flere gange på deres vej gennem lufthavnen.

Materialet er sendt ud til alle danske lufthavne, der har internationale flyvninger. Det indeholder information om symptomer på smitte med ny coronavirus, hvordan man som tilrejsende skal forholde sig, hvis man oplever symptomer på smitte, samt information om, hvem man skal kontakte ved symptomer.

”Materialet skal styrke vores information til både passagerer og ansatte i de danske lufthavne, så de ved, hvad de skal være opmærksomme på, og hvor de skal henvende sig, hvis de oplever symptomer”, forklarer Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har samarbejdet med de danske lufthavne om at få informationsmaterialet hængt op og fordelt. Materialet skal udelukkende ses som oplysning til rejsende.

Risikoen for at blive smittet i Danmark er lille. Dette gælder også for rejsende, der skal gennem de danske lufthavne. Der er derfor ingen grund til at være bekymret som rejsende i lufthavnen.

Udover lufthavnene har Sundhedsstyrelsen også været i dialog med de danske havne. De har også fået tilbud om at få informationsmateriale til passagerer og besætninger på skibe, der lægger til. Når der senere på foråret kommer krydstogtskibe til Danmark, vil de også få relevant information om den nye sygdom.

Materialet er samtidig lagt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside til fri afbenyttelse. Informationsmaterialet er på dansk, engelsk og kinesisk.

De generelle anbefalinger for at undgå smitte med virus i luftvejene gælder også for den nye coronavirus.

God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre.

Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion

Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen

Hermed beskytter man både sig selv og andre mod smitte.