xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Pakkeforløb for hoved- og halskræft hjælper udsatte patienter

Sundhedsstyrelsen har revideret pakkeforløbet og anbefalingerne for hoved- og halskræft. Pakkeforløbet er suppleret med en vejledning til almen praksis og en pjece, der er henvendt til patienter og pårørende.

23 JUN 2020

Pakkeforløbet for hoved- og halskræft har til formål at sikre et ensrettet behandlingsforløb med høj faglig kvalitet og en forbedret oplevelse for patienten. Pakkeforløbet er blevet revideret med ny opdateret viden på området og har ekstra fokus på at forbedre forløbet ved blandt andet at beskrive behandling af skader på tænder i forbindelse med strålebehandling.

En hurtig diagnose af hoved- og halskræft er vigtigt, fordi sygdommen forværres hurtigt. Prognosen for patientens kræftsygdom afhænger af, hvor hurtigt patienten kommer i den rette behandling, og derfor har der været fokus på at sikre et hurtigt forløb i revisionen af pakkeforløb for hoved- og halskræft.

Strålebehandling mod kræft i munden medfører en øget risiko for tandskader. Patienterne kan derfor få tilskud til den efterfølgende tandpleje, hvis det kan bevises, at det ødelagte tandsæt skyldes strålebehandlingen. Tidligere har patienterne selv været ansvarlige for, via egen tandlæge, at få dokumentation for tandsættets tilstand forud for behandlingen. I det opdaterede pakkeforløb anbefales det, at patienter, der skal modtage strålebehandling, automatisk kan få foretaget denne tandstatus på tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling.

”At reducere den sociale ulighed i sundhedsvæsenet er et af Sundhedsstyrelsens fokusområder. Vi ved, at især mindre ressourcestærke patienter har brug for hjælp til dokumentationen i forhold til tandpleje, og derfor er vi særlig glade for, at det nye pakkeforløb gør det lettere at få behandlet tandskader som følge af strålebehandlinger,” siger Lotte Klitfod som er sektionsleder i Planlægning, Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har sikret, at det opdaterede pakkeforløb afspejler den nyeste viden på området, ved at der gennemgående henvises til de Danske Multidisciplinære Cancer Gruppers (DMCG) landsdækkende kliniske retningslinjer.

Pakkeforløbet er udarbejdet af førende fagfolk på området, og der er inddraget repræsentanter fra blandt andet Kræftens Bekæmpelse og Netværk for patienter med hals- og mundhulekræft.

Pakkeforløb for hoved- og halskræft