xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Pakkeforløb for hoved- og halskræft

Formålet med pakkeforløbet er, at patienter skal opleve et veltilrettelagt, helhedsorienteret fagligt forløb uden unødig ventetid i forbindelse med udredning, initial behandling og efterforløbet, rehabilitering og palliation, med det formål at forbedre prognosen og livskvaliteten for patienterne. Pakkeforløbet forventes implementeret pr. 1. oktober 2020.

BORGER, PJECER OG BREVE 12 AUG 2022

Formålet med pakkeforløb for kræftområdet er, at patienter skal opleve et veltilrettelagt, helhedsorienteret fagligt forløb uden unødig ventetid i forbindelse med udredning, initial behandling og efterforløbet, rehabilitering og palliation, med det formål at forbedre prognosen og livskvaliteten for patienterne.

Et pakkeforløb er et standardpatientforløb, som beskriver organisation og sundhedsfagligt indhold, kommunikation med patient og pårørende, samt angiver entydig ansvarsplacering og forløbstider.

Pakkeforløbet forventes implementeret pr. 1. oktober 2020.

Pakkeforløb for hoved- og halskræft - for fagfolk

Patientpjece: Pakkeforløb for hoved- og halskræft

Indgang til pakkeforløb for hoved- og halskræft - til brug i almen praksis

Om pakkeforløb og opfølgningsprogrammer

Pakkeforløb og opfølgningsprogrammer. Begreber, forløbstider og monitorering. For fagfolk

 

Version 1.1: 10. august 2022: s. 15: "Patienter, der ikke modtager strålebehandling, anbefales at gå til kontrol og forebyggelse hos egen tandlæge efter individuel vurdering og tidligt efter den initiale kræftbehandling." Denne sætning er tilføjet i version 1.1: "Denne gruppe patienter kan efter afsluttet sygehusbehandling også vælge at få den forebyggende indsats hos en tandplejer, såfremt patienten ikke af andre årsager skal ses af en tandlæge. Denne gruppe patienter kan efter afsluttet sygehusbehandling også vælge at få den forebyggende indsats hos en tandplejer, såfremt patienten ikke af andre årsager skal ses af en tandlæge."

Version 1.0, 12. juni 2020: Rapporten Pakkeforløb for hoved- og halskræft - for fagfolk. Der er fortaget ændringer i Bilag 2, Bitewings i begge sider af tandsættet, og Røntgen af tænder i fronten.