xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Vil I have besøg af Værdigheds­rejseholdet?

Nu kan kommuner og private leverandører igen søge om at få et forløb, der kan styrke det daglige arbejde med ældre borgere.

11 SEP 2019

Vil I arbejde med at skabe endnu bedre vilkår for, at ældre har en god og værdig hverdag? Så har I som kommune eller private leverandører på ældreområdet igen mulighed for at få besøg af vores værdighedsrejsehold.

Rejseholdet består i alt af 8 konsulenter, der har kendskab til jeres arbejde med ældre, og som sammen med Jer kan tage emner op, som ensomhed, livskvalitet og selvbestemmelse. Hvis I får besøg af rejseholdet, vil det typisk være af en eller to af konsulenterne, der kører et forløb hos jer.

”Det, der er vores mål med forløbene, er at sætte positivt fokus på, hvordan der kan komme endnu mere værdighed i ældreplejen. Forløbene styrker Jeres evner til at reflektere over Jeres daglige arbejde og hjælper Jer til at samarbejde bedre,” fortæller Sara Louise Friis Rose, der er daglig leder af Videnscenter for værdig ældrepleje.

I kan søge gennem to puljer: 

Puljen: Praksisnært læringsforløb ved værdighedsrejseholdet
Forløbene er målrettet medarbejdere. De har fokus på at skabe positive forandringer i det daglige arbejde og på, at I nemt kan overføre Jeres viden og tillærte metoder til hverdagen. Forløbene starter i efteråret 2020 og varer cirka 4-6 måneder. I får tilskud til forløbet via puljen, men skal selv dække resten af udgifterne. 

Læs mere om puljen og dens fokus her

Puljen: Læringsforløb målrettet ledelse
Puljen er til ledere i ældreplejen, og forløbene bliver tilpasset, så I kan bruge dem i det daglige arbejde. Forløbene starter i foråret 2020 og varer cirka 3-12 måneder.

Læs mere om puljen og dens fokus her