xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Hvordan indretter vi vores byer, så de giver lyst til at være fysisk aktive?

Sundhedsstyrelsen har samlet, hvad der er af viden om byers indretning og sammenhængen med fysisk aktivitet i en ny rapport. Her står fx, hvor lang afstand, der skal være fra hjemmet og til butikker, skoler, bus-, metro- og togstoppesteder, for at borgere bruger aktiv transport.

07 OKT 2019

Den nye rapport ”Omgivelsernes betydning for fysisk aktivitet” giver konkrete eksempler på, hvordan kommunerne gennem byplanlægning kan være med til at inspirere til og gøre det nemmere for borgerne at være mere fysisk aktive i byen. Kommunerne kan fx sikre bedre muligheder for at cykle rundt i byen, let adgang til udearealer, så de indbyder til leg og bevægelse, og planlægge byen, så der er let adgang til naturen.

”En stadig større del af befolkningen bor i byerne, og vi ved, at indretningen af byen og byrummet påvirker rigtig mange borgeres trivsel og sundhed. Derfor anbefaler vi, at kommuner indretter deres byrum, så de fremmer aktiv transport og fysisk aktivitet”, fortæller sektionsleder i Sundhedsstyrelsen Sara Lindhardt.

Rapporten ”Omgivelsernes betydning for fysisk aktivitet” har fokus på tre områder: Byers indretning, parker og grønne områder samt skoler. Inden for hvert område er der særligt fokus på, hvordan man kan indrette områderne bedst for børn, unge og ældre. Det er nemlig især her, at kommunerne kan gøre en forskel ved at tænke mulighederne for at være fysisk aktiv ind i deres planer for byernes udvikling. Samtidig kan byplanlægning med fokus på fysisk aktivitet direkte eller indirekte bidrage til at opfylde FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, hvilket rapporten også berører.

”Vi håber, at rapporten kan være med til at skabe resultater på tværs af forvaltningerne. Når kommunen vælger at anlægge grønne områder, er det jo både for at opsamle regnvand, men også for at skabe rum til leg og bevægelse via legepladser og stiforløb. Samtidig kan de grønne områder også bidrage til større sikkerhed for cyklister og bedre sammenhæng mellem cykelstier, så flere cykler til og fra skole, arbejde eller når de skal købe ind. Det kan måske også flytte bilister over på cyklen og dermed fjerne mere bilos fra veje og byer”, siger Sara Lindhardt.

Rapporten og dens resultater bliver præsenteret på Sundhedsstyrelsens konference den 7. oktober i Vejle.

Læs mere om konferencen

Læs publikationen Omgivelsernes betydning for fysisk aktivitet – Litteraturstudie af sammenhængen mellem byens indretning og fysisk aktivitet