xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Konference om fysisk aktivitet blandt børn og unge

Hvorfor er fysisk aktivitet så vigtigt for børn og unge? Hvor fysisk aktive er de? Og hvordan kan kommunerne understøtte børn og unges fysisk aktivitet? Det sætter Sundhedsstyrelsen fokus på med denne konference.

Fysisk aktivitet har veldokumenteret positiv indvirkning på mange biologiske processer i kroppen og har en betydelig forebyggende effekt. Fysisk aktivitet påvirker i høj grad den mentale sundhed og kan eksempelvis øge børns selvtillid. Det er vigtigt at grundlægge gode vaner og at få gode oplevelser med fysisk aktivitet tidligt i livet, da det at være fysisk aktiv som barn og ung har stor betydning for, om man er fysisk aktiv senere i livet.

Hos små børn styrker bevægelse den motoriske udvikling og de motoriske kompetencer. Lege har betydning for barnets kognitive, fysiske, sociale og emotionelle udvikling, mens at fysisk aktivitet bl.a. øger den faglige præstation blandt unge. 

Men mange børn og unge er ikke nok fysisk aktive. Derfor er der behov for at få fysisk aktivitet højere på dagsordenen og at udbrede budskabet om, hvorfor fysisk aktivitet er vigtigt, og hvordan vi kan gøre det. 

Program

Konferencen bestod af oplæg og parallelsessioner. Der var besøg af forskere og praktikere, som på hver sin måde har holdninger til hvordan fysisk aktivitet blandt børn og unge kan fremmes. Derudover var der inspiration inden for områderne aktiv transport, natur, peer-to-peer, idræt i skolen, foreningslivet og forældres rolle.

Se program

Deltagere

Konferencen henvendte sig primært til de mange aktører i kommunerne, som har indflydelse på fysisk aktivitet blandt børn og unge.

Præsentationer

9.30 – 9.45 Velkommen v/ Sundhedsstyrelsen

9.45 – 10.15 Hvorfor er fysisk aktivitet vigtigt?
Anna Bugge, Københavns Professionshøjskole

10.15 – 10.45 Hvor fysisk aktive er børn og unge?
Mette Toftager, Statens Institut for Folkesundhed

10.45 – 11.15 Pause

11.15 – 11.45 Det urbane miljøs betydning for fysisk aktivitet
Jens Troelsen, Syddansk Universitet

11.45 – 12.15 Planlægning af mobilitet
Helene Albinus Søgaard, Københavns Kommune

12.15 – 13.15 Frokost

13.15 – 14.00 Parallelsessioner om fremme af fysisk aktivitet
1. Aktiv transport v/ Dea Seeberg og Stine Grønbæk, Cyklisternes By, Odense Kommune og Klaus Bondam, Cyklistforbundet
2. Familier i naturen v/ Peter Bentsen, Steno Diabetes Center Copenhagen samt Københavns Universitet og Christina Bjørk Petersen, Friluftsrådet 
3. Peer-to-peer fysisk aktivitet v/ Peter Elsborg, Steno Diabetes Center Copenhagen og Nikoline Olsen, Game

14.00 – 14.20 Pause

14.20 – 15.00 Parallelsessioner om fremme af fysisk aktivitet
1. Idræt i skolen v/ Mette Skov, Svendborg kommune og Niels Wedderkopp, SDU
2. Flere børn og unge i foreninger v/ Maja Pilgaard, selvstændig fritidsvaneforsker og Niels Grinderslev, DGI
3. Forældres rolle v/ Knud Ryom, Aarhus Universitet og Mette Gudmand, Skole og Forældre

15.15 – 15.45 Et opkvikkende indslag om at være fysisk aktiv v/ Henrik Dresbøll

15.45 – 16.00 Tak for i dag v/ Sundhedsstyrelsen