xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger for samarbejdet om mennesker med hovedpinesygdomme

De fleste har hovedpine af og til. Ofte er den kortvarig og mild, og der er ikke behov for behandling. Men for nogle personer er hovedpinen kronisk eller med så hyppige episoder, at hovedpinen begrænser dem alvorligt i deres daglige liv. Det er denne gruppe, som Sundhedsstyrelsens anbefalinger handler om.

25 SEP 2019

Personer med kronisk hovedpine eller andre alvorlige hovedpinesygdomme er typisk i berøring med flere forskellige sektorer og faggrupper i sundhedsvæsenet, når de bliver udredt og behandlet for deres hovedpine.  

Anbefalingerne beskriver en række forslag til indsatser, som sætter fokus på, hvordan sygdommene kan blive diagnosticeret uden forsinkelse, og det tværfaglige samarbejde organiseres bedre.

”En af anbefalingerne er for eksempel, at patienten tidligt i forløbet fører en hovedpinedagbog og en hovedpinekalender, så lægen får et bedre overblik over omfanget af hovedpinesymptomer og medicinforbrug. Det giver et bedre grundlag for at planlægge et behandlingsforløb i samarbejde med patienten”, siger læge Vibe Cecilie Ballegaard i Sundhedsstyrelsen. 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalingerne i samarbejde med en arbejdsgruppe med repræsentanter fra en række sundhedsfaglige selskaber, Danske Regioner, Kommunerne og Nationalt Videnscenter for Hovedpine.

”Arbejdsgruppen har haft et fælles ønske om at styrke organiseringen af behandlingsforløbet for personer som er hårdt plaget af deres hovedpine. De nye anbefalinger skal sikre, at de får stillet en præcis diagnose tidligt i forløbet, så der kan sættes ind med den mest virksomme behandling. Samtidig er målet med anbefalingerne at styrke sammenhængen og tværfagligheden i behandlingsforløbet”, siger Vibe Cecilie Ballegaard 

Anbefalingerne henvender sig blandt andet til sundhedsfaglige ledere, planlæggere og sundhedspersonale i primærsektoren, på sygehuse samt i kommunerne. De fokuserer specifikt på behandlingsforløbet for personer, som lider af spændingshovedpine, migræne, klyngehovedpine, samt personer, hvor hovedpinen er udløst af medicinoverforbrug eller af et hovedtraume.

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hovedpinesygdomme, som medfører nedsat funktionsevne