xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hovedpinesygdomme, som medfører nedsat funktionsevne

Nærværende anbefalinger har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb for voksne mennesker med episodisk eller kronisk hovedpine, som oplever betydende og vedvarende begrænsning af funktionsevnen på grund af hovedpine.

ANBEFALINGER 24 SEP 2019

Anbefalingerne er således ikke målrettet personer, som har sporadisk eller ukompliceret hovedpine uden vedvarende funktionsevnebegrænsning.

Anbefalingerne skal bidrage til udvikling af en faglig og organisatorisk ensartet praksis af høj kvalitet i udredning, diagnostik, behandling, forebyggelse og opfølgning.

Anbefalingerne henvender sig blandt andet til sundhedsfaglige ledere, planlæggere og sundhedspersonale, der beskæftiger sig med mennesker med hovedpinesygdomme i praksissektoren, på sygehuse samt i kommunerne.

Se høringssvar i forbindelse med udgivelsen