xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny pulje skal støtte indsatser i kommunerne, der har særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper

Kommuner kan nu søge om midler til projekter, der kan videreudvikle og styrke de kommunale sundhedsindsatser, og dermed forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Ansøgningsfristen er 11. december 2017.

09 NOV 2017

Kommuner kan nu søge om midler til projekter, der kan videreudvikle og styrke de kommunale sundhedsindsatser, og dermed forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Ansøgningsfristen er 11. december 2017.

I de seneste par år er der sat flere initiativer i gang rettet mod ældre medicinske patienter, patienter med kronisk sygdom, og mennesker med psykiske lidelser, herunder mennesker med samtidigt misbrug. Anbefalinger fra ”Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen” peger dog på, at der fortsat er behov for at udvikle og løfte kvaliteten i den kommunale indsats for målgrupperne.

Kommunerne kan via denne pulje søge om midler til projekter, der videreudvikler eller supplerer deres eksisterende initiativer for disse målgrupper indenfor følgende områder:

  • Videreudvikling af kommunale akutfunktioner
  • Implementering af rehabiliteringsindsatser til borgere med kronisk sygdom
  • Styrkelse af den sundhedsfaglige indsats på bosteder og bostedslignende tilbud

Information om puljen, kriterierne for hvert område og krav til ansøgningen og ansøgere findes her:  

Puljen er udmøntet som en del af finansloven for 2015 for at styrke den kommunale forebyggelsesindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper. 

Ansøgningsfristen er 11. december 2017 kl. 12.00.

Læs mere om puljen