xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Videnscenter for sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold

Et af initiativerne fra LGBT+-handlingsplanen i 2018 var etablering af et videnscenter, hvis formål er at udvikle og udbrede viden om sundhedsfaglig hjælp til transkønnede på sundhedsområdet. Under den nye LGBT+ handlingsplan fra 2022 videreføres videnscenteret.

Udvikling og udbredelse af viden og erfaringer er et vigtigt element i at sikre kvalitet i den sundhedsfaglige hjælp til transpersoner. I 2019 blev der etableret et videnscenter for sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold i Sundhedsstyrelsen som et initiativ i LGBTI-handlingsplanen fra 2018. I LGBT+ handlingsplanen fra 2022 er der afsat i alt 3,4 mio. kr. over en treårige periode (2022-2025) til at videreføre videnscenteret.

Organisation

Videnscenteret består organisatorisk af sundhedsfaglige repræsentanter og repræsentanter fra brugerorganisationer. Videnscenteret er organisatorisk forankret i Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen er forperson for Videnscenteret og varetager sekretariatsfunktionen.

Habilitetserklæringer for medlemmer af Videnscenter for sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold

Opgaver

Videnscenter for sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold bidrager til national vidensopsamling og vidensdeling i forhold til udrednings- og behandlingsindsatsen samt patienttilfredshed.

Centeret understøtter bl.a. fælles forskning og samarbejde på tværs af landet samt dialog mellem brugerorganisationer, fagpersoner og Sundhedsstyrelsen. I forbindelse med etablering og drift af videnscenteret er der også afsat midler til udmøntning gennem puljer.

Puljer (LGBTI-handlingsplanen 2018-2021)

I LGBTI-handlingsplanen 2018-2021 blev der afsat midler til at etablere og drifte videnscenteret. Der blev i alt afsat 4.000.000 kr., hvoraf 3.500.000 kr. skal bruges til at forske i sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold, og 500.000 kr. er afsat til en vidensafdækning af årsagerne til, at personer afbryder den medicinske behandling, selvmedicinerer mv.

Sundhedsstyrelsen har givet tilsagn om støtte til to forskningsprojekter. Projektet ”Optimizing individual health care for young people with gender dysphoria”, der udføres af Katharina M. Main, Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet, skal bidrage med mere viden på børne- og ungeområdet. Projektet ”Kønsidentitetskohorten (KIK) – et langtids follow-up studie af personer, der søger hjælp vedrørende kønsidentitetsforhold”, der udføres af Malene Hilden, Center for Kønsidentitet, Rigshospitalet., skal bidrage med mere viden på voksenområdet, herunder blandt andet i forhold til det kirurgiske område.

Rambøll Management Consulting udfører i samarbejde med LGBT+ Danmark en vidensafdækning af årsager til afbrydelse af medicinsk behandling, selvmedicinering mv. ved kønsidentitetsforhold. Projektet kører i 2023 og 2024.

Læs mere om puljerne her

Pulje: Forskningsmidler til sundhedsfaglig hjælp med kønsidentitetsforhold (LGBTI-handlingsplanen 2018-2021)

Pulje: Vidensafdækning af årsager til afbrydelse af medicinsk behandling, selvmedicinering mv. ved kønsidentitetsforhold (LGBTI-handlingsplanen 2018-2021)

(LGBT+-handlingsplanen 2022-2025)

I LGBT+ handlingsplanen 2022-2025 er der i regi af videnscenteret afsat i alt 2.900.000 kr. til forskning i 2024 og 2025.
Sundhedsstyrelsen har givet tilsagn om støtte til to forskningsprojekter, herunder projektet ”Breast development in young transwomen: a randomized double-blind placebo-controlled clinical trial” (RCT)”, der udføres af Katharina M. Main, Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet, og projektet ”Helbred hos transpersoner i kønsmodificerende hormonbehandling (CKIO-CfK studiet)", der udføres af Dorte Glintborg, Center for Kønsidentitet Odense og Astrid Højgaard, Center for Kønsidentitet Aalborg”

Læs mere om puljen her

Pulje: Forskningsmidler til sundhedsfaglig hjælp med kønsidentitetsforhold - Sundhedsstyrelsen (LGBT+ handlingsplanen 2022-2025)

Opdateret 16 JUL 2024