xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Organisering

Temaside: Vejning - sådan kan I gøre det

Opdateret 23 JUN 2022

Mad og måltider skal give appetit på livet – også når vi kommer op i årene. Når ældre får den rette kost og ernæring, er det nemmere at holde fysikken i orden, og en god fysik giver en bedre livskvalitet. Især for ældre, der indlægges på hospital, får hjemmepleje eller bor på plejehjem betyder ernæringstilstanden meget for livskvaliteten. Selv et meget lille ufrivilligt vægttab kan påvirke ernæringstilstanden, og dermed forringe den ældres tilstand og livskvalitet.

I en travl hverdag med forskellige medarbejdere omkring den ældre kan det være svært at få øje på små vægttab. Her kan systematisk vejning være et værdifuldt redskab til både at forebygge ufrivilligt vægttab og opspore ældre i ernæringsrisiko, så den rette indsats kan sættes i gang i tide. For vejning i sig selv løser ikke noget. Det er ernæringsindsatsen, der følger efter, der gør en forskel.

Her er tre gode råd, hvis I vil lykkes med systematisk vejning. Rådene er en opsamling af kommuners erfaringer med systematisk vejning, og kan huskes som de tre S’er: Systematik, Synlighed og Samtale.

1. Systematik: Udarbejd en klar arbejdsgangbeskrivelse

En klar arbejdsgang sikrer, at medarbejderne ved, hvornår og hvordan de skal veje og hvad næste skridt er i tilfælde af vægttab. En arbejdsgangsbeskrivelse kan med fordel indeholde 1) en klar målgruppe, 2) ansvarlig faglighed/medarbejder og 3) fremgangsmåde og handleplaner. Hvis det er muligt, er det en god ide at visualisere beskrivelsen, da det kan give et godt overblik og gøre den lettere forståelig. Det er vigtigt at huske, at en systematisk arbejdsgang for vejning først kan gøre en forskel, når medarbejderne kender til den, og forstår den. Det kræver løbende ledelsesfokus at få implementeret vejning i hverdagen.

I kan for eksempel tænke over: Har I en klar arbejdsgang? Hvis ikke, hvordan kan I så få det?

2. Synlighed: Gør det lettere at huske vejning

Vejning kan nemt blive glemt, fordi det ikke er en integreret del af det daglige arbejde. Her kan visuelle påmindelser være en god ide. For eksempel kan I gøre vægtene synlige ved at de hænger i muleposer på en knagerække, eller ved at gøre vejning tydeligt på kørelisten. I kan også integrere opfølgning på vejning i borgertavler på triagemøder. Husk at bruge den samme vægt hver gang, hvad end det er den ældres egen eller en som medbringes af en medarbejder.

I kan for eksempel tænke over: Kan I genkende at det er svært at få husket vejningen? Er der steder hvor I kan arbejde med mere synlighed?

3. Samtale: Tydeliggør værdien af vejning

Det kan være svært at få folk på vægten. Det gælder også ældre. Derfor er det vigtigt at snakke med den ældre om, hvorfor det er vigtigt at blive vejet regelmæssigt, og hvad der evt. står. Så kan den ældre være tilbøjelig til at takke ja til at blive vejet. Det kan også være en god ide at udvikle et skriftligt materiale, som medarbejderne kan give til den ældre. Materialet kan for eksempel have fokus på risiko ved ufrivilligt vægttab og vigtigheden af vejning. Det er også vigtigt, at medarbejderne forstår formålet med vejning. Når en opgave opleves som meningsfuld og fagligt funderet, er der større chance for, at den også bliver udført.

I kan for eksempel tænke over: Har I fokus på den gode samtale med borgeren om vejning? Og har I som medarbejdere en fælles faglig forståelse af hvad systematisk vejning kan bidrage med

Film om vejning

Her er en film om hvorfor vejning er vigtigt, når man er ældre. Her kan I lære mere om hvordan man bedst kan tage samtalen om vejning med den ældre. Filmen kan for eksempel ses sammen på et personalemøde, hvor I kan snakke videre om hvordan I bedst lykkes med systematisk vejning hos jer.

Cases med gode ideer til at arbejde med vejning

Der findes masser af gode eksempler fra kommuner rundt om i landet på, hvordan man kan arbejde med systematisk vejning og forebyggelse af uplanlagt vægttab. Du kan læse nærmere i eksemplerne herunder.