xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Strategisk udvikling

Odense Kommune finder inspiration til ernæringsinitiativer i cases fra inspirationsbanken

En mad- og måltidsmentor i Odense Kommune gennemgår systematisk ’Bedre måltider til ældre’ for løbende at finde inspiration. På den måde opsporer kommunen idéer til at udvikle og optimere området for mad og måltider for ældre.

Opdateret 30 NOV 2021

Den systematiske gennemgang af cases fra ’Bedre måltider til ældre’ er et initiativ, der betyder, at Odense Kommune løbende får en indsprøjtning af ideer og inspiration. Det skal hjælpe kommunen med at udvikle og optimere arbejdet med mad og måltider til ældre borgere.

Initiativet er opstået i takt med, at der er kommet flere cases i inspirationsbanken. Lederne af Mad & Måltider har derfor besluttet at foretage en systematisk gennemgang for at skabe overblik og få løbende indsigt i god praksis fra andre kommuner.

En mad- og måltidsmentor gennemgår systematisk cases i inspirationsbanken og vurderer, om der er relevante elementer og ideer, som kommunen kan få inspiration fra til at udvide eksisterende tiltag eller indføre nye tiltag. Mad- og måltidsmentoren drøfter cases og ideer med lederne af Mad & Måltider, og de beslutter sammen, hvad de vil arbejde videre med.

Den systematiske gennemgang af inspirationsbanken foregår i tre trin

nummer et

En mad- og måltidsmentor gennemgår cases

Hvert halve år læser en mad- og måltidsmentor cases igennem fra ’Bedre måltider til ældre’ og laver en kort opsummerende beskrivelse af deres indhold. Samtidig vurderer mad- og måltidsmentoren, om cases eller elementer deri kan give inspiration til kommunens arbejde på området. Mad- og måltidsmentoren noterer det hele i en skabelon.

nummer to

Mad- og måltidsmentoren præsenterer cases på et ledermøde

På et ledermøde præsenterer mad- og måltidsmentoren cases og bud på inspirerende elementer. På mødet deltager tre diætister, to mad- og måltidsmentorer og fem ledere fra ældre- og madområdet i kommunen, herunder ledere af diætisterne, ledere fra Byens Køkken samt lederen af Gæstekokke. I fællesskab drøfter deltagerne de nye cases og elementer for at vurdere, hvad kommunen kan lade sig inspirere af.

nummer tre

Deltagerne på ledermødet aftaler, hvordan de vil arbejde videre

Sidst på ledermødet beslutter deltagerne, hvad de ønsker at arbejde videre med, hvad de har behov for at vide mere om for at udbygge eksisterende tiltag eller implementere nye. Det er forskelligt, om tiltaget er relevant for ledere på alle områder, eller om den alene er relevant for nogle af dem. Deltagerne aftaler, hvem der gør hvad, for eksempel hvem der skal kontakte en kommune for at få mere viden, eller hvem der skal planlægge et fysisk besøg (studietur) eller et virtuelt møde med den relevante kommune. Hvis der er behov for det, sætter deltagerne en dato for et nyt møde for at følge op.

”Kommuner har ofte de samme udfordringer - og vi behøver ikke alle at opfinde den dybe tallerken. Ved at gennemgå inspirationsbanken får vi gavn af andre kommuners viden og erfaringer og kan bruge dem i vores egen kontekst.”

- Line Kattai Ulrikkeholm, mad- og måltidsmentor i Mad & Måltider, Odense Kommune

Lederne får inspiration og lærer af andres erfaringer

Ledere fra Mad & Måltider i Odense Kommune oplever, at den systematiske gennemgang af inspirationsbanken giver indblik i og viden om gode ideer fra praksis i andre kommuner. De oplever, at drøftelsen af de gode ideer sikrer løbende inspiration til udvikling af kommunens egen praksis om mad, måltider og ernæring til ældre. Lederne fortæller, at drøftelserne skærper deres opmærksomhed på små elementer, der kan skabe store forandringer for borgerne.

Gode råd fra Odense Kommune

gode råd

  • Vær nysgerrig på og stil spørgsmål til helt små elementer og tiltag. Små tiltag kan skabe store forandringer.
  • Tilpas skabelonen for gennemgang af inspirationsbanken, så den passer til behovet i egen kommune. Både i forhold til hvilke aktører der er involveret, og hvordan kommunen vil handle på det.