xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Ernæring

Temauge sætter fokus på mælk som proteinkilde i Varde

I Varde Kommune satte et plejehjem, i forbindelse med ernæringsugen, fokus på mælkens gode næringsstoffer, og på at plejecentrerenes beboere skulle tilbydes mælk til måltiderne. Plejepersonalet fik viden om de gode egenskaber ved mælk gennem informationsmaterialer, og beboerne blev tilbudt smagsprøver på forskellige typer af mælk, hvilket var med til at skabe en dialog.

Opdateret 24 FEB 2022

Temaugen om mælk er udviklet i forbindelse med den nationale ernæringsuge for at sætte fokus på vigtigheden af at tilbyde beboerne mælk til måltiderne. I Varde Kommune oplever de, at plejecentrenes beboere oftest tilbydes saftevand eller vand til både hoved- og mellemmåltider. Fra et ernæringsfagligt perspektiv er det dog vigtigt at tilbyde mælk i stedet, fordi det er langt mere næringsholdigt og proteinrigt end saftevand. Ét glas mælk (uanset mælketype) indeholder cirka 7 gram protein, mens et glas saftevand indeholder 0 gram.

I temaugen informeres plejepersonalet om, hvorfor det er gavnligt at tilbyde mælk, og beboerne får i løbet af ugen tilbudt mælk til alle deres måltider.

I Varde Kommune handler temaugen om mælk, men koncept og tilgang kan også anvendes i relation til mange andre emner, for eksempel fuldkorn, kostfibre eller mellemmåltider. Overordnet viser tiltaget, hvordan med en lille indsats kan erstatte et element (eksempelvis saftevand) med et bedre element (eksempelvis mælk).

Temaugen har tre centrale elementer

nummer et

Plejecentrenes teamledere modtager information og mælk

Forud for temaugen sender den kostfaglige konsulent eller diætisten via mail information om temaugens formål samt de relevante materialer til teamlederne og kostfaglig konsulent på hvert plejecenter. Teamlederen eller den kostfaglige konsulent skal forinden printe og laminere materialerne, for eksempel dialogkort. Den kommunale madleverandør leverer forskellige typer af mælk til plejecentrene. 

nummer to

Plejepersonalet læser informationsmaterialer

I materialerne er der fokus på at informere om mælk som en god og nem protein- og calciumkilde og om proteinets gode egenskaber i forhold til at bevare muskelmasse og funktionsevne. Der er samtidig fokus på at informere om, at det er nemmere for ældre beboere at drikke sig til mere protein frem for at spise ekstra mad, hvis appetitten er begrænset.

 

Se informationsmaterialer

nummer tre

Plejepersonalet har fokus på mælk hele ugen

I temaugen har plejepersonalet fokus på at servere mælk til det varme måltider - og på at tilbyde beboerne at smage de forskellige mælketyper, som mini-, kærne, let- og sødmælk. Konkret samles beboere om et bord i et fælles opholdsrum. På bordet stiller plejepersonalet de forskellige typer af mælk - alle i små størrelser (¼ liter), så beboere kan smage de forskellige varianter til måltidet. Plejepersonalet har fokus på at have en god og hyggelig snak med beboere om mælk. Dialogen understøttes blandt andet af dialogkortene, der indeholder spørgsmål og fakta om mælk.

 

Se dialogkort

Temaugen er udviklet og afprøvet i ernæringsugen 2020

 

Temaugen om mælk er udviklet af en kostfaglig konsulent og en diætist, som begge til dagligt arbejder med ernæring på ældreområdet i Varde Kommune. Ideen til temaugen er opstået i samarbejde med Det Danske Madhus. Sammen har de ideudviklet på forskellige tiltag. Herfra valgte de bland andet at gå videre med temaugen om mælk. Udviklingen og afprøvningen af temaugen foregik i forbindelse med ernæringsugen (uge 47) i 2020.

Temaugen er afholdt på 11 plejecentre i Varde Kommune og er blevet modtaget meget forskelligt. På nogle plejecentre har det været en stor succes. Det er særligt på centre, hvor plejepersonalet har prioriteret at bruge tid og energi på temaugen, mens det på andre plejecentre har været nedprioriteret, blandt andet på grund af COVID-19. Erfaringerne er derfor varierende. Den kostfaglige konsulent og diætisten oplever dog generelt positive tilbagemeldinger fra plejepersonalet.

Oprindeligt var temaugen planlagt med undervisning, hvor den kostfaglige konsulent og diætisten skulle undervise plejepersonalet om de gavnlige effekter af mælk, fremfor at modtage informationsmaterialer. Dette var dog ikke muligt at gennemføre grundet COVID-19.

Se pressemeddelelse om ernæringsugen med fokus på mælk

 

 

”En enkel uge med fokus på mælk kan ikke ændre en kultur, men vi kan se, at flere plejecentre nu tilbyder mælk til måltiderne. Så det er små skridt i den rigtige retning.”

- Birthe Graugaard Møller, Kostfaglig Konsulent på ældreområdet i Varde Kommune

Plejepersonalet bliver opmærksomme på at tilbyde mælk til måltiderne

Plejepersonalet fortæller, at de nu er mere opmærksomme på at servere mælk til måltiderne. De har også fået en større viden om mælk. Den viden omfatter både mælkens næringsmæssige indhold og forskellen på de forskellige mælketyper.

Plejepersonalet fortæller, at beboerne i temaugen er interesserede i at smage de forskellige typer mælk, for eksempel kærnemælk. Plejepersonalet oplever også, at beboerne er blevet mere modige og tør smage på nye mælketyper i løbet af ugen – og nogle beboere får smag for nye typer mælk.

Den kostfaglige konsulent besøger rutinemæssigt de enkelte plejecentre, hvor de kan se, at flere plejecentre end tidligere nu tilbyder mælk til måltidet.

Gode råd fra Varde Kommune

gode råd

  • Afdæk, hvorvidt det enkelte plejecenter har tilknyttet en ernæringsansvarlig, som kan støtte plejepersonalet (dette afhænger dog ofte af plejehjemmets størrelse).
  • Påmind løbende plejepersonalet om, at mælk er en god proteinkilde, som skal tilbydes i stedet for vand og saftevand. En kulturændring kræver løbende fokus og for eksempel en fast tilbagevendende årlig temauge - én temauge er ikke nok.