xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Organisering

Fælles undervisning styrker samarbejde om madens kvalitet på plejecentre i Rebild

Færre klager, flere glade beboere og øget kvalitet i maden. Det har et fælles kompetenceudviklingsforløb for det centrale produktionskøkken og ernæringsassistenter på kommunens plejecentre ført til.

Opdateret 01 MAR 2021

Kvaliteten af maden var høj, når den blev sendt af sted fra produktionskøkkenet – men den var faldet en del, når den blev serveret på plejecentrene. Det var det indtryk, som lederen af produktionskøkkenet i Rebild Kommune stod med, da han i løbet af 2016 modtog mange klager over maden fra borgere på plejecentre. De mange klager kom bag på lederen, i det de gjorde sig umage med maden i produktionskøkkenet.

Lederen inviterede derfor sig selv ud på plejecentrene for at komme til bunds i sagen. Besøgene på plejecentrene gjorde det klart, at sammenhængen mellem produktionskøkkenets og plejecentrenes arbejdsgange kunne styrkes. På den baggrund søgte og fik kommunen midler fra værdighedsmilliarden for at løfte kvaliteten på mad- og måltidsområdet gennem fælles kompetenceudvikling på tværs af produktionskøkkenet og plejecentrene. Formålet med kompetenceudviklingen var at øge kvaliteten af mad og måltider på plejecentrene og give beboerne bedre måltidsoplevelser. Et mål, der ifølge kommunens egen vurdering, er nået i dag.

Fire trin i styrket samarbejde om mad- og måltider til plejecentrene

nummer et

En leder tager initiativ til at styrke samarbejdet

En leder skal tage initiativet. I Rebild skete det ved, at produktionskøkkenets leder inviterede sig selv til møder med kommunens plejecentre for at drøfte samarbejdet. Ud fra dialogerne blev der skabt forståelse for hinandens virkelighed, og man fik talt sig frem til fælles mål for samarbejdet.
nummer to

Relevante ledere skal bakke op

Når kompetenceudviklingen går på tværs af enheder, skal der opbakning på flere niveauer til. I Rebild Kommune tog lederen fra produktionskøkkenet behovet for at styrke samarbejdet op i en tværfaglig ledergruppe på ældreområdet. Her deltog der også ledere fra plejeområdet. Lederen af produktionskøkkenet præsenterede sin idé om det fælles kompetenceudviklingsforløb og fik opbakning til at gå videre med tiltaget.
nummer tre

Den fælles kompetenceudvikling skal planlægges

Det er ikke sikkert, at der på forhånd findes et kompetenceudviklingsforløb, som passer til behovet. Så forløbet skal planlægges. I Rebild Kommune inddrog lederen af produktionskøkkenet en kostfaglig medarbejder i planlægningen. De fik lavet en aftale med en lokal erhvervsskole om et skræddersyet AMU-kursus målrettet køkkenmedarbejdere og ernæringsassistenter. Der skulle være minimum 20 deltagere for at kunne sikre en kombination af AMU-certificering og samarbejds- og kommunikationsøvelser.
nummer fire

Kompetenceudviklingen gennemføres med bred deltagelse 

Når kompetenceudviklingsforløbet løber af stablen, er det vigtigt, at de parter, der skal arbejde sammen, deltager. I Rebild Kommune deltog køkkenmedarbejderne og ernæringsassistenterne på et fælles kompetenceudviklingsforløb med 25 undervisningsgange over et år og med fx både ernæringsfaglige emner og samarbejds- og kommunikationsøvelser.

Deltagere og indhold i kompetenceudviklingsforløbet 

Det fælles kompetenceudviklingsforløb i Rebild Kommune er afviklet for 14 køkkenmedarbejdere fra kommunens produktionskøkken og 10 ernæringsassistenter fra modtagerkøkkenerne på kommunens 10 plejecentre. Undervisningsforløbet har bestået af et 25 dages AMU-uddannelsesforløb. Forløbet er skræddersyet til deltagerne og har givet et fælles afsæt i forhold til at tilberede og anrette mad. Indholdet har bl.a. været undervisning i ernæring, årstidens grøntsager, mellemmåltider, dysfagivenlig kost, samarbejde og kommunikation. Samarbejds- og kommunikationsundervisningen har vist sig at være central for at styrke samarbejdet på tværs. Samarbejdsøvelserne har fundet sted over tre til fire undervisningsgange og har bl.a. været med til at skabe en forståelse af, at deltagerne spiller hver sin rolle i en fælles opgave: At levere mad af høj kvalitet til beboerne på kommunens plejecentre. 
 
Oversigt over det samlede kursusforløb ses her, og der findes konkrete eksempler på undervisningsmateriale om tværfagligt samarbejde og kommunikation som du finde i faktaboksen øverst til højre under download materiale.
 
Undervisningen blev afholdt én dag om ugen, så de ikke behøvede vikardækning for køkkenmedarbejdere og ernæringsassistenter, der kunne forberede maden i dagene op til undervisningen, og plejepersonale på plejecentrene stod for opvarmning af maden efter nøje vejledning på undervisningsdagene. Derudover gjorde spredningen af undervisningen det muligt at prøve tingene af i praksis mellem undervisningsgangene, hvilket understøttede implementeringen af de nye samarbejdsformer i den daglige praksis.
 
”Vi havde de her skillelinjer, som vi skulle væk fra. Det var det, som satte alt det her i værk. Vi gik ind og kiggede på, hvordan vi kunne forbedre samarbejdet og styrke sammenhængen. Det er vi lykkedes med, og vi kan se, at de ældre i dag får bedre mad og måltider.” 
- Brian Pedersen, leder af produktionskøkkenet

Bedre samarbejde giver flere tilfredse beboere

Produktionskøkkenet modtager færre klager, og borgernes tilfredshed med måltiderne er øget. Vurderingen i kommunen er, at det i høj grad hænger sammen med, at samarbejdet mellem ernæringsassistenterne på plejecentrene og køkkenmedarbejderne fra produktionskøkkenet er styrket. De har i dag mere løbende dialog end tidligere og føler sig fælles om opgaveløsningen.

Gode råd fra Rebild Kommune

gode råd

  • Sørg for opbakning på tværs af organisationen, når det tværfaglige samarbejde skal styrkes – ikke mindst fra ledelsesniveauet.
  • Gå sammen med en erhvervsskole for at sammensætte et undervisningsforløb målrettet de aktuelle udfordringer.
  • Prioritér god kommunikation, da det er afgørende, når det tværfaglige samarbejde skal styrkes. Kommunikation bør være en central del af undervisningen.
  • Sørg for at blive ved med at fortælle, hvorfor tværfagligt samarbejde er værdifuldt. Det kan fastholde fokus, så undervisningen ikke bliver glemt i hverdagen.