xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Rammer om måltidet

Trivslen vokser gennem fællessang på plejecenter i Esbjerg

Fællessang før, under og efter måltidet er blevet dagligdag for en afdeling på plejecenter Margrethegården i Esbjerg Kommune. Aktiviteten har været positiv for samværet og har efterfølgende vist at mindske risikoen for fejlsynkning.

Opdateret 09 JUL 2020

Da en beboer på plejecenter Margrethegården i Esbjerg Kommune ytrede et ønske om at synge inden et måltid, greb personalet muligheden for at indføre fællessang for beboerne. Afdelingen, der har sat fællessang på dagsordenen, oplever, at aktiviteten er populær og bidrager med at skabe en god stemning og hyggeligt samvær for beboerne.

Plejepersonalet synger med beboerne både før, under og efter måltidet. Det er plejepersonalet, der er ansvarlig for indsatsen, men beboerne er med til at udvælge sangene. Alle beboere har fået en sangbog, som de kan få inspiration fra. Hvis beboerne ikke har nogen forslag, har plejepersonalet på forhånd fundet tre sange, de vurderer, passer til årstiden.

Siden indførelsen af fællessang, har fysioterapeuten, plejepersonalet og sygeplejersken erfaret, at afdelingens beboere har haft færre tilfælde af lungebetændelser, sammenlignet med de øvrige beboere på Magrethegården. Ifølge fysioterapeuten er årsagen, at sang bidrager til at varme munden op, så det bliver lettere at spise uden at fejlsynke. Derudover kan sangen afhjælpe, at krummer og madrester som sidder i de øvre luftveje, sætter sig fast i halsen.

Fællessang skaber meningsfuld hverdag 

Margrethegården i Esbjerg Kommune har indgået i projektet ”Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre”. Formålet med projektet er at udvikle og afprøve tilgange til den rehabiliterende indsats for de svageste borgere i eget hjem og i plejebolig

I forbindelse med projektet har Margrethegården indført en rehabiliteringssamtale fire uger efter, at en borger flytter ind på plejecentret. Til rehabiliteringssamtalen afdækker fysioterapeuten, hvilke tiltag der kan gøre hverdagen meningsfuld for beboeren. Det var gennem denne samtale, at en beboer foreslog fællessang som et fast indslag i afdelingen.

 
”I den afdeling, hvor de synger, har vi næsten ikke set nogle tilfælde af lungebetændelser. Så udover, at fællessang har bidraget til større glæde om måltidet, har fællessang formentligt også forebygget lungebetændelse blandt beboerne.”
– Peter Rasmussen, Fysioterapeut i Esbjerg Kommune

Færre lungebetændelser og mere livsglæde

Fysioterapeuten på Margrethegården oplever, at fællessang skaber stor trivsel blandt beboerne. Derudover har der ikke har været nogle nye tilfælde af lungebetændelse, siden sang blev indført på afdelingen.

Gode råd fra Esbjerg Kommune

gode råd

  • Få opbakning til tiltaget ved fx at lade beboerne starte med at synge én sang inden måltidet. Er tiltaget populært, kan det udvides, så der synges før, under og efter måltidet.
  • Inddrag beboerne i valg af sange.
  • Det kan være en god idé at tage sangbøger i brug, og på den måde gøre det lettere at finde nye sange til måltidet.