xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Specialkost | Organisering

Redskab spreder viden om dysfagi i Hillerød

Hvad er dysfagi, og hvordan kan plejepersonale hjælpe borgere med dysfagi? Det er nogle af de spørgsmål, som medarbejdere i Hillerød Kommune kan få svar på via ”Dysfagiværktøjskassen” som er et online redskab med information om dysfagi.

Opdateret 22 MAR 2024

Kompetenceudvikling med stort udbytte

Et tværfagligt ernæringsnetværk, der består af to diætister, en ergoterapeut, en fysioterapeut, en sygeplejerske og to ledere fra en hjemmepleje- og plejecenterenhed i Hillerød Kommune, har i 2014-15 udviklet en digital værktøjskasse med redskaber til at håndtere dysfagi. Værktøjskassen indeholder bl.a. videoer med viden om, hvad dysfagi er, inspiration til at servere synkevenlig mad på en appetitlig måde, viden om hjælpemidler til at hjælpe borgere med dysfagi i spisesituationen mm. Formålet er at give plejepersonalet i kommunen et samlet overblik over kommunens samlede tilbud til borgere med dysfagi.

Find Dysfagiværktøjskassen her

Kommunen har gennemført kompetenceudvikling på en times varighed af plejepersonale for at give dem viden om dysfagi og klæde dem på til at bruge værktøjskassen. Det har rustet plejepersonalet til bedre at kunne håndtere borgere med tygge- og synkeproblemer.  

Det tværfaglige ernæringsnetværk har generelt ansvar for: 

  • At sikre et løbende fokus på dysfagi blandt plejepersonalet i Hillerød Kommune
  • At implementere brugen af dysfagiværktøjskassen
  • At undervise i ernæring og dysfagi til plejepersonalet i kommunens ældresektion. 

Kompetenceudviklingen henvender sig til nyansat plejepersonale, som har brug for at få genopfrisket deres viden, eller plejeenheder, som har behov for sparring om konkrete borgere. Herudover tilbydes fast dysfagiundervisning med en tværfaglig vinkel til kommunens sundhedsprofessionelle et par gange årligt, hvor fx nyansatte kan deltage.

Manglende viden om dysfagi skabte usikkerhed

I Hillerød Kommune var det en udfordring for plejepersonalet at spotte, om en borger havde tygge- og synkeproblemer – og hvordan det skulle håndteres. Plejepersonalet udtrykte, at de manglende viden om dysfagi. Det var årsagen til, at kommunens ernæringsfaglige netværk påbegyndte arbejdet med dysfagiværktøjskassen ved i første omgang at oversætte Sundhedsstyrelsens retningslinjer for dysfagi til plejepersonalets lokale kontekst. Og herefter udvikle kommunens egen dysfagiværktøjskasse.

Kompetenceudvikling i to trin

nummer et

Kompetenceudvikling af alle plejepersonale

Plejepersonalet modtager en times kompetenceudvikling. Kompetenceudviklingens primære fokus er brugen af dysfagiværktøjskassen. Undervisningen foregår på plejepersonalets arbejdsplads.
nummer to

Efterfølgende mulighed for sparring og opfølgende undervisning

Ernæringsnetværket har stået til rådighed for ledere og plejepersonale, der efter undervisningen har haft spørgsmål. Opfølgning på kompetenceudviklingen afholdes ved et personalemøde eller lignende, hvor plejepersonalet allerede er samlet.

”Vi bliver mere trygge i opgaveløsningen, fordi vi ved, hvad vi skal gøre. Det mindsker de sundhedsprofessionelles frygt, at man kan tilbyde en borger en sundhedsfremmende kost, som de ikke fejlsynker af.”

- Heidi Niemeier, klinisk diætist

Borgernes og plejepersonalets tryghed stiger

Det er plejepersonalets opfattelse, at borgerne opnår større tryghed ved måltidet, når de ved, at de får en kost, der passer til dem. Desuden har kommunen efter tiltaget opsporet flere borgere med dysfagi, og det er den kliniske diætists oplevelse at færre bliver indlagt med lungebetændelse relateret til fejlsynkning til lungerne.

Den korte undervisning i sammenhæng med muligheden for opfølgning og sparring har ifølge plejepersonalet givet dem et større kendskab til dysfagi og gjort dem mere trygge i deres arbejde med borgerne.

Gode råd fra Hillerød Kommune

gode råd

  • Det er vigtigt at nedsætte en gruppe med en tværfaglig indgangsvinkel. På den måde kan gruppen tydeligt overføre teoretisk viden til den praksis, som plejepersonalet agerer i.
  • Det fungerer godt, når undervisningen har et mere praktisk sigte, og når undervisningen bliver fulgt op af muligheden for sparring og dialog.