xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Ernæring

Klinikassistent sætter fokus på tand- og mundhygiejne i Roskilde

Ansættelse af klinikassistent i ernæringsteam, der består af seks kliniske diætister, en ergoterapeut og en klinikassistent har styrket ældre borgeres tand- og mundhygiejne i Roskilde Kommune.

Opdateret 09 JUL 2020

Roskilde Kommune etablerede i 2014 et ernæringsteam som reaktion på, at flere ældre borgere var underernærede og havde uplanlagt vægttab. Da der er en tæt sammenhæng mellem tand- og mundhygiejne, dysfagi og risiko for underernæring, ansatte ernæringsteamet i 2015 en tandklinikassistent. Tanken har været at forbygge sygdomme, der opstår på baggrund af bakterier i mund og svælg. Udover tandklinikassistenten består teamet af seks kliniske diætister og en ergoterapeut.

Tandklinikassistenten indledte sit arbejde med at screene alle borgere på kommunens ni plejecentre. Gennem screeningerne blev tandklinikassistenten opmærksom på en række generelle udfordringer med borgernes tand- og mundhygiejne. Tandklinikassistenten holdt derfor en times oplæg for plejepersonalet på alle ni plejecentre for at klæde plejepersonalet på til at sikre opmærksomhed på borgernes tand- og mundhygiejne. Oplægget handlede om tegn på dårlig tand- og mundhygiejne, fx om der sidder madrester mellem tænderne efter tandbørstning, om der er tegn på infektioner (belægninger eller rødme på tungen) og opmærksomhed på smerte under synkning. Derudover viste tandklinikassistenten plejepersonalet teknikker til tandbørstning på ældre borgere.

De indledende screeninger og oplægget om tand- og mundhygiejne gjorde samtidig plejepersonalet opmærksomme på, at tandklinikassistenten kan tilkaldes efter behov. I dag bruges tandklinikassistenten ad hoc, når borgerne på plejecentrene har behov for det.

Plejepersonalet og tandklinikassistenten følger 4 trin

nummer et

Plejepersonalet observerer borgeren

Hvis borgeren spiser mindre end vanligt eller giver udtryk for smerter eller gener i forbindelse med måltidet, undersøger plejepersonalet borgeren for problemer med tand- og mundhygiejne ved at kigge efter tegn på infektioner (belægning eller rødme på tungen), madrester mellem tænderne efter tandbørstning, smerter eller ubehag i mund eller tænder, nedsat tyggefunktion eller problemer med at kommunikere klart.
nummer to

Plejepersonalet tager kontakt til tandklinikassistenten

Hvis plejepersonalet ser tegn på problemer med tand- og mundhygiejne hos borgeren, kontakter de tandklinikassistenten. 
nummer tre

Tandklinikassistenten undersøger borgeren

Tandklinikassistenten tager ud på plejecentret og undersøger borgerens tænder og mund. Undersøgelsen foregår på borgerens eget værelse/lejlighed. Undersøgelsen kan fx indebære kontrol af spytproduktion og mundtørhed, vurdering af tegn på svampeinfektion, tandkødsbetændelse, syreskader eller huller i tænderne.
nummer fire

Tandklinikassistenten vejleder borgeren

Som regel kan borgerens udfordringer løses med tandbørstning, brug af tandtråd og lignende, som tandklinikassistenten vejleder både borger og plejepersonale om. Tandklinikassistenten kan også anbefale borgeren at blive undersøgt yderligere hos en tandlæge. Hvis borgeren er i målgruppen for den kommunale omsorgstandpleje, kan tandklinikassistenten anbefale, at der søges om omsorgstandpleje.

Tålmodighed og trygge rammer

I Roskilde Kommune har tålmodighed og forståelse været en vigtig del af arbejdet med at undersøge borgernes tand- og mundhygiejne. Da undersøgelsen for nogle borgere kan være forbundet med frygt og tabu, har kommunen arbejdet med at skabe trygge rammer for borgerne, bl.a. ved at undersøgelsen foregår i trygge rammer hjemme hos borgeren selv. Derudover har ernæringsteamet øvet sig i at anvende samtaleteknikker, som bidrager til en afslappet stemning og motiverer borgerne til at ændre vaner og livsstil. 

Ernæringsteamet har erfaret, at det er nyt for plejepersonalet at fokusere på tandpleje. Plejepersonalet er derfor blevet oplært i tegn på problemer med tand- og mundhygiejnen. Tandklinikassistenten har været tilgængelig for sparring og udvikling af plejepersonalets faglighed på området – plejepersonalet har bl.a. kunne kontakte tandklinikassistenten telefonisk.

Færre borgere indlægges med infektioner

Ernæringsteamet i Roskilde Kommune vurderer, at borgernes tand- og mundhygiejne er blevet forbedret, siden tandklinikassistenten er blevet ansat. De har bl.a. erfaret, at færre borgere bliver indlagt med infektioner, som er forårsaget af bakterier i mund og svælg, og at både begyndende og udpræget dysfagi bliver opsporet tidligere.

”God mundhygiejne er altafgørende for måltidet. Det har betydning for smagen, nydelsen og hele oplevelsen, hvis du har svært ved at synke eller har en tand, der gør ondt.” 
 
- Christina Emborg, ergoterapeut, Roskilde Kommune

Gode råd fra Roskilde Kommune

gode råd

  • I mange tilfælde er det nyt for plejepersonalet at være opmærksom på borgernes tand- og mundhygiejne. Det kræver derfor en indsats at gøre opsporingen til en fast og naturlig del af arbejdet. Tandklinikassistenten skal være tilstede og synlige ude på plejecentrene for at understøtte dette fokus.
  • En undersøgelse i mund og svælg kan være grænseoverskridende for borgerne. Det er derfor vigtigt, at tandklinikassistenten skaber trygge rammer og kan motivere de ældre borgere til at lade sig undersøge.