xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Ernæring

Ernæringsassistenter bringer mad ud til hjemmeboende borgere

I Glostrup Kommune har ernæringsassistenter leveret mad til hjemmeboende borgere. Det har skabt en tæt relation mellem borgere og ernæringsassistenter, og det har været med til at højne kvaliteten af maden.

Opdateret 08 OKT 2019
Hjemmeboende borgere i Glostrup Kommune, som bestiller mad fra Madservice, har siden 2001 fået maden leveret af ernæringsassistenter. Ernæringsassistenterne er opmærksomme på borgernes ernæringstilstand, herunder fx om de spiser op eller taber sig i vægt. Ernæringsassistenterne vejleder borgerne om mad og måltider

Fagligheden er i højsædet, når maden leveres af ernæringsassistenter

Tiltaget bunder i et ønske om at forebygge fejl- og underernæring og højne kvaliteten af ydelsen (levering af mad) ved at bringe ernæringsassistenternes faglighed i spil hjemme hos borgeren. Ernæringsassistenterne kan med deres viden om ernæring tilberede og anrette maden rigtigt og samtidig observere, om borgeren spiser maden og spørge ind til borgernes ønsker og behov. Da ernæringsassistenterne også laver maden i køkkenet, kan de aktivt handle på ønskerne fra borgerne.

 

Det sker på følgende måder:

  • Ernæringsassistenternes faglighed bliver bragt i spil, når de vejleder borgerne om mad og ernæring.
  • Når ernæringsassistenten kommer indenfor hos borgeren, kan vedkommende tidligt opspore ændringer i borgerens tilstand, som fx vægttab. En generel snak med borgeren kan også spore ernæringsassistenten i retningen af, hvad der er behov for. Fx har nogle borgere fortalt, at de synes, at kødet er sejt. Det kan indikere, at de borgere har problemer med at tygge maden. Her kan ernæringsassistenten kontakte en visitator, som i samarbejde med en diætist vurderer, om der er behov for mad med modificeret konsistens til de borgere.
  • Ernæringsassistenterne bringer viden om borgernes situation tilbage til køkkenet, hvor de hurtigt kan tilpasse maden og på den måde imødekomme borgernes ønsker.

dummy billede

Oplæring af ernæringsassistenter

Ernæringsassistenterne er blevet oplært i arbejdet med udbringning af maden gennem sidemandsoplæring. Derudover har ernæringsassistenterne været på et demenskursus, i tilfælde af levering til borgere med en svækket hukommelse.

En mindre gruppe af Madservices ernæringsassistenter varetager opgaven med at levere mad til borgere. De sætter pris på opgaven, idet den fungerer som et afbræk fra deres vante arbejdsopgaver, og fordi de nyder at komme hjem til borgerne.

For nogle få ernæringsassistenter har opgaven med at levere mad til hjemmeboende borgere adskilt sig meget fra det, de forstår som deres kerneopgave - nemlig tilberedning af mad i institutions- eller produktionskøkkener. Derfor har man i Glostrup Kommune været opmærksomme på at italesætte, at en del af ernæringsassistenternes kerneopgave er at være med til at sikre, at borgerne får den rette ernæring – både ved at tilberede og levere maden.

https://vimeo.com/330002310

 

Ernæringsassistenternes arbejdsgang følger disse fem trin

nummer et

Ernæringsassistenterne møder ind, orienterer sig i dagens kørelister og skaber overblik over, hvilke måltider der skal pakkes og leveres.
nummer to

Maden pakkes til den enkelte borger. Maden anrettes flot, og der tages højde for særlige diæter og ønsker.
nummer tre

Ernæringsassistenterne kører ud på deres rute og leverer maden. Der leveres mad til omkring 50-55 borgere. På en time leveres der mad til omkring 16 borgere.

nummer fire

Hos de fleste borgere går ernæringsassistenten ind til borgeren og sætter maden i køleskabet. Nogle borgere ønsker, at maden sættes uden for hoveddøren. I forbindelse med leveringen taler ernæringsassistenten med borgerne om deres tilfredshed med maden, spørger ind til borgernes ønsker og præferencer og observerer, om borgeren har spist op.

nummer fem

Når maden er leveret, kører ernæringsassistenten tilbage til køkkenet og følger op på observationer og borgerønsker. Enten ved at registrere ændringer direkte i deres system, eller ved at kontakte visitator, hvis der er behov for en målrettet ernæringsindsats.

Tiltaget har medført 3 oplevede effekter

  1. Høj kvalitet og brugertilfredshed: Glostrup Kommune oplever, at kvaliteten af måltidet er blevet højnet, fordi ernæringsassistenterne hurtigt kan tilpasse maden ud fra borgernes ønsker og behov. Flere borgere udtrykker desuden, at de er meget tilfredse med maden og vejledningen, og at de sætter pris på dialogen med ernæringsassistenterne. Madservice i Glostrup scorer højt i undersøgelsen af borgernes tilfredshed med Madservice. 
  2. Tidligere opsporing: Glostrup Kommune oplever, at man med tiltaget hurtigere opsporer ændringer hos de hjemmeboende borgere. Man kan derfor reagere tidligere, end hvis ikke-kostfagligt personale leverede maden.
  3. Medarbejdernes faglighed styrket: Det betyder noget særligt for medarbejderne at få mulighed for at sætte ansigt på de borgere, som de tilbereder mad til. Oplevelsen er, at ernæringsassistenterne får lyst til at gøre sig ekstra umage med maden.
Viden På Tværs (VPT) har udarbejdet en video om tiltaget som du kan se her.

”Ernæringsassistenterne laver mad den ene dag og leverer det så den næste dag, hvor de møder borgeren. Det giver en faglighed med ud i hjemmet og viden med tilbage i køkkenet.”
-
Annette Elsberg, ledende økonoma, Madservice

Gode råd fra Glostrup kommune

gode råd

Det er vigtigt at fremhæve, at levering af mad er en del af ernæringsassistenternes kerneopgave, da opgaven kan ligge fjernt for nogle ernæringsassistenter.

 

Maden leveres i mindre varevogne frem for i store kassevogne, da disse er nemmere at køre i for ernæringsassistenterne.