xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Formularer til anmeldelse af smitsomme sygdomme

Her kan du finde relevante formularer til anmeldelse af smitsomme sygdomme. Formularerne er rettet mod de læger og laboratorier, der har meldepligten. 

De sygdomme, der skal anmeldes og hvordan, fremgår af særlig lovgivning, og der skal bruges særlige formularer.

Individuelt anmeldelsespligtige sygdomme (Formular 1515)

Anmeldelse skal ske skriftligt til Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Serum Institut.

Nogle af sygdommene skal endvidere anmeldes telefonisk til Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen har døgnvagt.

Gonoré, syfilis, HIV og MRSA

Der er særlige formularer til anmeldelse af gonoré, syfilis, HIV og MRSA.

Individuelt anmeldelsespligtige sygdomme (Formular 1515) (Statens Serum Institut) 

Anmeldelse af gonoré (formular 1510) (Statens Serum Institut)      

Anmeldelse af syfilis (formular 1510) (Statens Serum Institut)

Anmeldelse af HIV      

Anmeldelse af MRSA (Statens Serum Institut)

Opdateret 08 JUL 2019