xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Børn og unges seksualitet

Vores seksualitet og måder at håndtere den på grundlægges i barndom og ungdom, og der er derfor behov for en løbende indsats, der er tilpasset den enkeltes alder og udviklingsniveau.

Sundhedsstyrelsen støtter en række aktiviteter til styrkelse af kommunernes indsatser på området, bl.a. når det gælder retningslinjer i daginstitutioner, seksualundervisning i grundskolen, rådgivning til unge, og oplysningsindsatser.

Før-skolebørn

Børn har en naturlig nysgerrighed på krop, køn, følelser og reproduktion. Den medfødte seksualitet kommer til udtryk på forskellig vis på forskellige alderstrin, og den adskiller sig markant fra den voksnes seksualitet ved bl.a. at være langt mere diffus og uden fokus på kønsorganerne.

Mange forældre oplever usikkerhed i forhold til barnets naturlige seksuelle udvikling. Usikkerheden kan betyde, at barnet ikke støttes i sin udvikling, og forældrene pålægger sig selv og barnet uhensigtsmæssige restriktioner, unødige bekymringer og skam.

Også i daginstitutioner kan emnet skabe usikkerhed. I en undersøgelse af danske daginstitutioner fra 2012 fandt man, at 58 procent af institutionerne havde retningslinjer, der skulle beskytte børnene mod overgreb og personalet mod anklager om overgreb. Undersøgelsen fandt, at disse retningslinjer for mange betød en direkte ændring af den pædagogiske praksis og en problematisering af børnenes naturlige forhold til kroppen, og af pædagogernes tilskyndelse til at drage almindelig omsorg for børnene.

Retningslinjeundersøgelse 2012

Vidensportal om børns seksualitet

Børn og unge

Når det gælder børn og unge, handler seksuel sundhed om at lære om grænser, tolerance og fysisk og følelsesmæssig trivsel. Det er også centralt at lære unge at beskytte sig selv mod uønsket graviditet og sexsygdomme, ligesom unge og forældre skal oplyses om tilbud om gratis HPV-vaccination. Seksualundervisning i grundskolen skal tilbydes på alle klassetrin. Sundhedsstyrelsen støtter Uge Sex-indsatsen, der gennemføres af Sex og Samfund.

Unge der på forskellig måde er i særlig risiko for seksuel mistrivsel er et særligt fokus. Det kan fx være unge tilhørende etniske minoriteter, unge tilknyttet sociale tilbud og unge, der er uden for uddannelsessystemet.

Det kan være en særlig udfordring at nå unge, der har forladt grundskolen, fordi der ikke på alle ungdomsuddannelser er seksualundervisning, og da ikke alle unge er i uddannelsessystemet efter grundskolen. Derfor er unge en gruppe, der har særligt fokus.

Sundhedsstyrelsen gennemfører løbende kampagner om sikker sex, kondombrug og seksuel trivsel rettet unge med deltagelse af foreninger, virksomheder, kommuner, skoler og uddannelsessteder mv, og som har til formål at komme ud til unge, der har forladt grundskolen.

For at fremme den seksuelle sundhed kan man i skoler og kommuner arbejde med at kvalificere seksualundervisningen, og i daginstitutioner kan der være fokus på barnets naturlige seksuelle udvikling. Der er udarbejdet en model for kvalificering af seksualundervisning i grundskolen. 

Teenageguide

Sex og Samfunds underviserportal (Uge Sex)

Opdateret 28 NOV 2022