xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rengøring i eget hjem

Det er en forudsætning for rengøring i hjemmet, at der er ryddet op, så det er nemt at komme til alle de steder og på alle de overflader, der skal gøres rent.

Se film med tips til rengøring i eget hjem.

Sådan gør du rent

Forskellige metoder til rengøring

Der er mange forskellige måder at gøre rent på. De mest anvendte metoder i det private hjem er:

 • Våd rengøring eller afvaskning med rengøringsmidler, evt. med eftertørring med tør klud eller moppe
 • Fugtig aftørring med en fugtet klud eller moppe (med rengøringsmiddel)
 • Afstøvning, med tør klud eller afstøver
 • Støvsugning

Generelt er våd rengøring at foretrække. Du bør være opmærksom på, at afstøvning hvirvler støvet op, og at det derfor i højere grad ’flytter’ støvet, end det fjerner støvet. Brug derfor afvaskning eller fugtig aftørring i stedet på alle flader og ting der tåler det.

Hver gang, du gør rent, bør du anvende rene klude, mopper og svampe og være opmærksom på at skifte disse under rengøringen afhængig af hvilken form for rengøring der udføres samt hvor der rengøres. Når du vasker dine klude for at bruge dem igen, skal de vaskes på min. 80 grader for at dræbe alle bakterier.

Se også afsnittet 'Fra rent til urent'.

Sundhedsstyrelsen har ingen anbefalinger for bestemte typer af klude, svampe eller mopper. Det anbefales at følge producentens råd om produktet.

Fra rent til urent

Der er ikke dokumentation for en bestemt model for rengøring i det private hjem, men princippet ”fra rent til urent” og ”oppefra og ned” og øvrige råd på denne side anbefales som generel rettesnor.

Under rengøringen er det vigtigt at du løbende skifter klude ved forskellige typer af rengøringsopgaver, da man ellers transporterer snavs, bakterier, virus mv. rundt i stedet for at fjerne dem. Du bør også skifte vandet når det er beskidt. Efter rengøring af toilet skal kluden altid smides til vask eller smides ud, hvis det er en engangsklud.

Afslut altid rengøring med at vaske dine hænder med almindelig håndsæbe.

Brug af rengøringsmidler

 Rengøring med vand og sæbe med almindelige rengøringsmidler, løsner og fjerner snavs, bakterier, virus mv. i det private hjem.

Gode råd for brug af rengøringsmidler:

 • Følge producentens anbefaling for rengøringsmidlet. Det skal kunne læses på beholderen
 • Rengøringsmidlerne skal doseres korrekt, så de ikke efterlader en sæbefilm
 • Rengøringsmidlet skal anvendes til det formål, de er tiltænkt
 • Undersøg om de forskellige materialer, der skal rengøres, kan tåle det specifikke rengøringsmiddel
 • Bland ikke forskellige rengøringsmidler.
Du kan med fordel anvende handsker for at beskytte dine hænder, både mod udtørring af vand og mod påvirkning af rengøringsmidler. Handsker bør også skiftes undervejs så du ikke bruger samme handsker til rengøring af fx toilet og køkken.

Rengøring af kontaktpunkter

Når du gør rent skal du være opmærksom på grundig rengøring af kontaktpunkter; som er steder, der berøres af mange. Fx håndtag til døre og køleskab, vandhaner, stikkontakter og elektronik som benyttes af flere personer såsom en fjernbetjening eller tablet.

Hvis en person med en smitsom sygdom rører ved ting og overflader med urene hænder, kan der nemlig afsættes bakterier og virus. Ved rengøring fjerner du disse, hvorved smitten ikke føres videre til næste person, der rører ved samme ting eller overflade.

Læs om rengøring af tablets og mobiltelefoner

Hvor ofte skal du gøre rent?

Det er ikke muligt at angive præcist hvor ofte, der skal gøres rent i private hjem. Det afhænger af forskellige situationer som fx

 • Hvor mange personer bor i boligen? 
  Jo flere personer, jo mere behov for rengøring.

 • Hvem bor i boligen? 
  Familier med små børn vil kræve hyppigere rengøring end en enlig voksen. Ligesom dyr i hjemmet også kræver mere rengøring.

 • Hvilken type aktiviteter foregår i boligen? 
  Højt aktivitetsniveau: Er der ofte legekammerater med hjemme og lege? Er der ofte gæster? Er der hjemmearbejdsplads der benyttes ofte?

 • Hvilken type af rum er der tale om?

  Badeværelse og køkken bør rengøres hyppigere end andre rum i boligen. 

 • Er der personlige forhold, der gør sig gældende?

Bor der fx personer med støvallergi i hjemmet, vil der også være behov for mere rengøring.

Vi anbefaler, at du vurderer behovet for rengøring i din egen bolig og derudfra beslutter, hvor ofte der er behov for rengøring. Synligt snavs er selvfølgelig en målestok, men virus og bakterier er ikke synlige og skal også fjernes for at holde hjemmet rent.

Hvis der er smitsom sygdom i hjemmet, er der derfor behov for at rengøre oftere end vanligt, og under en epidemi kan der gælde særlige anbefalinger.

Skal man desinficere i private hjem?

Det er ikke nødvendigt at anvende desinfektionsmidler i dit private hjem, medmindre der er tale om helt særlige situationer. I disse situationer vil borgeren have modtaget rådgivning fra hospitalet eller en myndighed.

Bemærk!
Hvis du får behov for at anvende desinfektionsmidler, skal du huske, at desinfektion ikke kan erstatte rengøringen. Desinfektion kræver, at overfladen rengøres forinden. Derudover skal man altid følge producentens anvisninger. Desinfektionsmidler er kraftige, og derfor skal man være opmærksom på, at den overflade, der ønskes desinficeret, kan tåle det produkt, man anvender. Et desinfektionsmiddel må ikke blandes med andre produkter – det kan være farligt.

Opdateret 18 JAN 2021