xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anmeldelse af smitsomme sygdomme

Når børn eller voksne bliver syge af en smitsom sygdom, vil forskellige myndigheder blive inddraget, ved bestemte sygdomme. En del smitsomme sygdomme skal anmeldes til de relevante myndigheder. Det er læger og laboratorier, der har anmeldelsespligten.

Når der konstateres forekomst af en smitsom sygdom, inddrages en række myndigheder i arbejdet med at behandle og begrænse smitten. Det drejer sig om praktiserende læger, hospitaler og den kommunale sundhedstjeneste, men også Statens Serum Institut, Styrelsen for Patientsikkerhed, Fødevareregionen og Sundhedsstyrelsen.

En del smitsomme sygdomme bliver anmeldt til Styrelsen for Patientsikkerhed som skal forsøge at hindre, at flere bliver smittet.

Andre sygdomme skal ikke anmeldes og bliver håndteret af de praktiserende læger og den kommunale sundhedstjeneste.

Opdateret 09 AUG 2022