xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Overvågning af narkotika­­situationen

Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for den samlede narkotikaovervågning i Danmark og udgiver løbende tal og statistik om udviklingen i forekomsten af stoffer, personer med stofbrug, stofmisbrugsbehandling, sundhedsrelaterede konsekvenser og stofmarkedet.

Sundhedsstyrelsens overvågning af narkotikasituationen bygger på statistiske og epidemiologiske data og undersøgelser.

Udgivelsen Narkotikasituationen i Danmark har samlet alle data på området, og rapporten er opdelt i 5 dele, så nye tal kan udgives, så snart de er tilgængelige og analyseret.

De fem delrapporter opdateres med forskellige intervaller.

 

1. Udbredelse af illegale stoffer

Omhandler de seneste undersøgelsesresultater omkring udbredelse af illegale stoffer i den voksne befolkning og blandt de unge.

Udgives, når resultater fra nye surveyundersøgelser i befolkningen og blandt de helt unge foreligger:

  • Udbredelse i den voksne befolkning
  • Udbredelse blandt de 15-16-årige 

Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge 2022 (marts 2022)

 

Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge 2020 (august 2020)

Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge 2018 (november 2018)

 

 

2. Højrisikoforbrug

Resultater fra beregninger af omfanget af højrisikoforbrug af illegale stoffer samt en beskrivelse af den brugte metode. Der præsenteres skøn over antallet af personer med et højrisikoforbrug af opioider og over antallet af personer med et højrisikoforbrug af opioider og andre illegale stoffer.

Udgives som udgangspunkt hvert 4. år.

  • Skøn over antallet af stofbrugere med et højrisikoforbrug
  • Metodiske forklaringer og resultater fra analysen
  • Højrisikobrugere af hash

Skøn over antallet af stofbrugere med et højrisikoforbrug 2019 (september 2019)

 

 

3. Stofmisbrugsbehandling

I flere år har forholdsmæssigt flere mennesker søgt behandling for hashmisbrug, mens forholdsmæssigt færre har søgt behandling for heroinmisbrug. De seneste år synes denne udvikling dog at være stabiliseret.

Unge i stofbehandling har ikke uventet et anderledes misbrugsmønster end gruppen af personer i stofbehandling som helhed. De fleste får behandling for misbrug af hash og de centralstimulerende stoffer – herunder især kokain, og færre har heroin som hovedproblem for deres misbrug.

Udover at beskrive antallet af personer indskrevet i stofbehandling, fremgår der i delrapporten nyeste tal om personer i substitutionsbehandling med enten metadon eller buprenorphin, personer der modtager lægeordineret heroin, samt personer der er i stofbehandling under Kriminalforsorgen.

De seneste tal om personer i stofbehandling fremgår i delrapport 3.

Stofmisbrugsbehandling - efterspørgsel og tilgængelighed 2022 (december 2022)

Stofmisbrugsbehandling - efterspørgsel og tilgængelighed 2021 (februar 2021)

Stofmisbrugsbehandling – efterspørgsel og tilgængelighed 2020 (juli 2020)

Stofmisbrugsbehandling – efterspørgsel og tilgængelighed 2018 (juni 2019)

 

 

4. Sundhedsrelaterede konsekvenser

Antallet af narkotikarelaterede dødsfald er overordnet stabilt.

De seneste opgørelser over de sundhedsrelaterede skader relateret til illegale stoffer fremgår i delrapport 4.

Blandt andet indeholder rapporten seneste tal om narkotikarelaterede dødsfald, ikke-dødelige forgiftninger og psykiske lidelser relateret til stofbrug.

Sundhedsrelaterede konsekvenser 2021 (juli 2021)

Sundhedsrelaterede konsekvenser 2020 (september 2020)

Sundhedsrelaterede konsekvenser 2019 (september 2019)

Sundhedsrelaterede konsekvenser 2018 (november 2018)

 

 

5.Stofmarked og kriminalitet

Omhandler sigtelser og overtrædelser af narkotikalovgivningen og færdselsloven, samt omfanget af beslaglæggelse af illegale stoffer. Giver oversigt over de illegale stoffer på markedet med hensyn til koncentration og indholdsstoffer, herunder de nye misbrugsstoffer på markedet.

Udgives som udgangspunkt hvert år.

Narkotikakriminalitet, beslaglæggelse og stofmarkedet 2023 (juni 2023) 

Narkotikakriminalitet, beslaglæggelse og stofmarkedet 2022 (juni 2022) 

Narkotikakriminalitet, beslaglæggelse og stofmarkedet 2021 (juni 2021)

Narkotikakriminalitet, beslaglæggelse og stofmarkedet 2020 (juli 2020)

Narkotikakriminalitet, beslaglæggelse og stofmarkedet 2018 (november 2018)

 

Oversigt

  2023 2022  2021 2020 2019 2018
1. Udredelse af illegale stoffer    Udbredelse af illegale stoffer (marts 2022)
  Udbredelse af illegale stoffer (august 2020)   Udbredelse af illegale stoffer (november 2018)
2. Højrisikoforbrug  
 
Stofbrugere med et højrisikoforbrug (september 2019)
 
3. Behandling af stofmisbrug   Stofmisbrugsbehandling (februar 2022)
  Stofmisbrugsbehandling (juli 2020) Stofmisbrugsbehandling (juni 2019)  
4. Sundhedsrelaterede konsekvenser     Sundhedsrelaterede konsekvenser (juli 2021)
Sundhedsrelaterede konsekvenser (september 2020)
Sundhedsrelaterede konsekvenser (september 2019) Sundhedsrelaterede konsekvenser (november 2018)
5. Stofmarked og kriminalitet Narkotikakriminalitet (juni 2023) Narkotikakriminalitet (juni 2022)
Narkotikakriminalitet (juni 2021)
Narkotikakriminalitet (juli 2020)
Narkotikakriminalitet (november 2018)

 

Til og med 2017 udkom Narkotikasituationen én gang årligt:

Narkotikasituationen 2017 

Narkotikasituationen 2016

Narkotikasituationen 2015

Narkotikasituationen 2014

Narkotikasituationen 2013

Narkotikasituationen 2012

Narkotikasituationen 2011

Narkotikasituationen 2010

Narkotikasituationen 2009

Narkotikasituationen 2008

Narkotikasituationen 2007

Narkotikasituationen 2006

Narkotikasituationen 2005

Narkotikasituationen 2004

 

 

Opdateret 19 JUN 2023