xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Mental sundhed

Sundhedsstyrelsen arbejder ud fra WHO’s definition af mental sundhed som en tilstand af velbefindende, hvor individet kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i fællesskaber med andre mennesker.

Mennesker, der over længere tid har lav grad af mental sundhed, har højere risiko for at udvikle somatiske sygdomme (fx hjertekarsygdom) og psykiske sygdomme (fx depression og angst), og de dør generelt tidligere end mennesker, der trives godt mentalt. Længerevarende lav grad af mental sundhed er derfor en alvorlig og selvstændig risikofaktor. 

Sundhedsstyrelsens arbejde med mental sundhed omhandler at støtte tiltag og rammer der fremmer borgernes mentale sundhed og forebygger udvikling af lav grad af mental sundhed. Sundhedsstyrelsen støtter bl.a. kommuner og fagfolk i at skabe rammer for borgerne, der fremmer mental sundhed, og som forebygger udvikling af psykisk lidelse.

I Sundhedsstyrelsen indsamler vi viden og monitorerer løbende, hvordan danskernes mentale sundhed udvikler sig. Vi arbejder blandt andet med digital sundhed, ensomhed og fællesskaber, søvn, sorg, mental sundhed ved livets begyndelse, fremme af mental sundhed blandt børn og unge samt forebyggelse af eksempelvis stress, angst og depression blandt befolkningsgrupper i øget risiko for mistrivsel, som eksempelvis børn og unge som pårørende til mennesker med psykisk lidelse eller alvorlig somatisk lidelse.

Opdateret 06 DEC 2022