xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Børn i familier med alkoholproblemer

Det skønnes, at ca. 109.000 børn vokser op med mindst én forældre med tegn på alkoholproblemer. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet materialer til både børn, forældre og fagpersoner, der møder et alkoholproblem.

Et alkoholproblem i en børnefamilie belaster alle familiens medlemmer: den voksne, der drikker, partner og børnene og kan medføre alvorlige fysiske, psykiske og sociale problemer for alle. For børnene kan problemerne vise sig både under opvæksten og senere i ungdoms- og voksenlivet.

Partneren belastes ofte psykisk af alkoholproblemet i lige så høj grad, som den voksne, der drikker. For børnene betyder det, at de risikerer at miste opmærksomheden fra begge forældre. Jo tidligere en familie får hjælp til at løse problemet, des større er mulighederne for at undgå eller mindske disse skader og sikre børnene trivsel og en sund udvikling.

De fleste familier vil have gavn af, at alle bliver inddraget i løsningen af problemet fx via familieorienteret alkoholbehandling og støtte til børnene i deres daginstitution og skole. Men familier og familiemedlemmer er forskellige og kan derfor have brug for forskellige former for hjælp. For hver enkelt familie bør det derfor vurderes, hvilken hjælp der vil være relevant.

Materialer om børn i familier med alkoholproblemer

Når forældre drikker for meget

Tal med en voksen - hvis du synes din mor eller far drikker for meget

Den nødvendige samtale – når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel

Opdateret 01 JUN 2023