xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Alkohol

Fire ud af fem voksne danskere drikker alkohol i løbet af et år, og danskerne har generelt et højt alkoholforbrug. Et stort forbrug af alkohol kan have personlige, sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser for den, der drikker, men også for pårørende, ligesom der er betydelige samfundsøkonomiske konsekvenser relateret til alkohol.

Alkohol er et organisk opløsningsmiddel, der påvirker næsten alle kroppens organer. Forskningen har bl.a. påvist, at alkoholindtag bidrager til udviklingen af en lang række forskellige sygdomme, herunder flere kræftformer.

Sundhedsstyrelsen formidler og skaber opmærksomhed om danskernes alkoholforbrug, bl.a. gennem monitorering af befolkningens brug af alkohol, alkoholkampagner, og oplysende materiale. Vi følger løbende forskningen i sammenhængen mellem alkoholforbrug, sygdom og død, og vi understøtter kommunernes arbejde med alkoholforebyggelse og -behandling gennem rådgivning og anbefalinger.

Opdateret 02 AUG 2022