xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vold i nære relationer hos gravide, kommende og nye forældre: Håndbog om opsporing i sundhedsplejen

HÅNDBØGER 14 MAJ 2024

Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har udarbejdet denne håndbog om opsporing af vold i nære relationer hos gravide, kommende og nye forældre i sundhedsplejen. Håndbogen er udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsen og SIRI's faglige grundlag "Vold i nære relationer hos gravide kommende og nye forældre - Fagligt grundlag for opsporing og indsatser".

Håndbogen fremhæver centrale elementer, der er afgørende for opsporing. Disse kan man læne sig op ad og tilpasse lokal praksis. 

Indhold

 • Hvorfor opspore for vold i nære relationer?
 • Opsporing blandt borgere med etnisk minoritetsbaggrund
 • Opsporing i sundhedsplejen
 • Sikkerhed i forbindelse med opsporing
 • Spørgeguides
 • Sikkerhed efter opsporing
 • Opfølgning
 • Indsatser og henvisninger ved identifikation af vold
 • Samtykke, dokumentation og underretning
 • Voldsformer
 • Tegn på, at en person udsættes for vold
 • Tegn på æresrelaterede konflikter

Spørgeskemaet AAS, som indgår i PRO