xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Retningslinjer for håndtering af polio

Til brug ved mistanke om eller bekræftede tilfælde af polio, eller udsættelse for poliosmitte

06 FEB 2024

Formålet med denne retningslinje er at sikre, at alle relevante aktører er bekendt med for-holdsregler ved poliotilfælde eller tilfælde, hvor personer udsættes for smitte med polio. Retningslinjen er udarbejdet med udgangspunkt i WHO’s vejledninger Public health management of facility-related exposure to live polioviruses og Standard operating procedures: responding to a poliovirus event or outbreak og med inddragelse af relevante myndigheder og fagpersoner.

Indhold

  1. Indledning
  2. Baggrund om polio
  3. Typer af polio-hændelser og organisering af håndtering
  4. Håndtering af mistanke om polio eller poliosmitte hos mennesker