xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge, 2024

Narkotikasituationen i Danmark - delrapport 1

21 FEB 2024

Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge

18 sider

Indhold

 • Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge
 • 1 Udbredelsen af illegale stoffer i den voksne befolkning
 • 2 Udbredelsen af illegale stoffer blandt de helt unge skolebørn
 • Referenceliste
 • De anvendte befolkningsundersøgelser 
 • Tabeloversigt
 • Supplerende tabeller

Hovedresultater og generelle tendenser

 • Dét at prøve stoffer er typisk et ungdomsfænomen, og de fleste fortsætter ikke brugen ud over ungdomsårene. Befolkningsundersøgelser viser, at det eksperimenterende brug af stoffer topper i aldersgruppen 16-19 år, og at meget få prøver stoffer første gang efter 20-års alderen.
 • Fra 2017 til 2023 ses et fald i brugen af hash. Faldet ses primært i de yngste aldersgrupper. Andelen, der har brugt andre illegale stoffer end hash, i den voksne befolkning er stort set uændret i perioden 2000 til 2023.
 • Faldet i brugen af stofferne fra 2017 til 2023 er mest markant blandt den yngre del af befolkningen (blandt de 16-34-årige og især blandt de unge under 25 år).
 • Ser man på stofferne enkeltvist, er kokain, amfetamin og ecstasy de mest udbredte stoffer efter hash.
 • Blandt de unge under 25 år, hvor udbredelsen af de illegale stoffer er størst, angiver 32 pct. at de nogensinde har prøvet hash, og 12 pct. har nogensinde prøvet andre illegale stoffer end hash. Til sammenligning gjaldt dette for henholdsvis 43 pct. og 13 pct. i 2017.
 • Sammenlignet med i 2000 bekræfter resultater fra befolkningsundersøgelserne gennem årene et nogenlunde stabilt niveau for udbredelse af de illegale stoffer bortset fra hash.
 • Ser man på stofferne enkeltvist, er andelen med et aktuelt forbrug af amfetamin blandt de unge under 25 år faldet markant i perioden 2005 til 2023, mens det aktuelle brug af kokain er steget lidt. Det aktuelle brug af ecstasy ligger nogenlunde stabilt.
 • Markant flere unge mænd end kvinder har et aktuelt brug af de illegale stoffer.