xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Litteraturgennemgang af evidens vedrørende alkoholbehandling

I litteraturgennemgangen præsenteres den nyeste viden om effekten af forskellige behandlingsformer mod alkoholafhængighed.

EVIDENS OG LITTERATUR 04 JAN 2024

Formålet med litteraturgennemgangen er at afdække evidensen for identifikation, udredning og behandling af alkoholafhængighed.

Litteraturgennemgangen omfatter også evidensen for andre aspekter af behandling end interventionen i sig selv.

Gennemgangen skal anvendes som grundlag for Sundhedsstyrelsens udformning af opdaterede vejledninger til god alkoholbehandling, og for udarbejdelse af undervisningsmateriale til uddannelse af alkoholbehandlere.

Litteraturgennemgangen er udarbejdet af Syddansk Universitet på vegne af Sundhedsstyrelsen.

Litteraturgennemgang af evidens vedrørende alkoholbehandling

260 sider, inklusiv 112 sider bilag

 • Sammenfatning
 • 1. Baggrund og introduktion
 • 2. Metoder til identifikation af problematisk alkoholforbrug
 • 3. Behandling af abstinenssymptomer
 • 4. Kortlægningsinstrumenter, værktøjer og mål for behandling
 • 5. Psykosocial behandling af alkoholafhængighed
 • 6. Farmakologisk behandling af alkoholafhængighed
 • 7. Kognitiv træning som supplement til behandling af alkoholafhængighed
 • 8. Strukturelle aspekter af behandling for alkoholafhængighed
 • 9. Behandlerkompetencer
 • Bilag

 

Se desuden

Servicetjek af offentligt finansieret alkoholbehandling (2020)

Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale (2008)

Alkoholbehandling - en medicinsk teknologivurdering (2006)