xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Danskernes sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil: Midtvejsundersøgelsen 2023

Centrale udfordringer

06 FEB 2024

Undersøgelsen er udført af Statens Institut for Folkesundhed med finansiering af Trygfonden.

Undersøgelsen er en mindre undersøgelse, der bruger samme spørgeskema som den undersøgelse, som Sundhedsstyrelsen gennemfører hvert fjerde år sammen med de fem regioner og Statens Institut for Folkesundhed. Undersøgelserne er grundlag for Den Nationale Sundhedsprofil.

I den store undersøgelse fra 2021 var der usikkerhed nogle af resultaterne var påvirkede af de restriktioner, der var i forbindelse med covid-19 i foråret 2021. Den nye undersøgelse viser, at den udvikling, der kunne ses i undersøgelsen fra 2021, også ses efter årene med covid-19-pandemien. Altså tyder midtvejsundersøgelsen på, at unges dårlige trivsel er direkte relateret til pandemien.