xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Bortfald af vejledning om behandling af patienter med akutte atypiske brystsmerter

Notat

NOTATER 07 MAJ 2024

Bortfald af vejledning om behandling af patienter med akutte atypiske brystsmerter

1 side

Indhold

  • Baggrund
  • Vurdering

Bortfald af vejledning om behandling af patienter med akutte atypiske brystsmerter

Baggrund

Der har siden 2010 været en Vejledning om behandling af patienter med akutte atypiske brystsmerter (VEJ nr. 9056 af 08/02/2010). Formålet med vejledningen var at mindske tilfældene af overset iskæmisk hjertesygdom og akut blodprop i hjertet betegnet akut koronart syndrom (AKS), ved at tydeliggøre den særlige opmærksomhed der bør være på patienter, der frembyder atypiske brystsmerter eller har andre symptomer, der kan skyldes ovenstående.

Sundhedsstyrelsen har foretaget en vurdering af vejledningens fortsatte relevans. Sundhedsstyrelsen har som en del af vurderingen afholdt møder med repræsentanter fra Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM), og Dansk Cardiologisk Selskab (DCS).

Vejledningen vurderes at være forældet, samtidig med at der er udarbejdet andre mere relevante behandlingsvejledninger og kliniske vejledninger i henholdsvis kardiologisk og almen medicinsk regi.

På den baggrund bortfalder vejledningen pr. 7. maj 2024.

Vurdering

Sundhedsstyrelsen ønsker fortsat at præcisere, at en læge skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed, i sine diagnostiske overvejelser ved behandling af patienter, der frembyder atypiske brystsmerter eller har andre ukarakteristiske symptomer, der kan skyldes iskæmisk hjertesygdom eller AKS. Der bør udvises særlig opmærksomhed på de patientgrupper, der erfaringsmæssigt udviser vage eller atypiske symptomer, samt de patienter, der har risikofaktorer for udvikling af hjertekarsygdom.

Sundhedsstyrelsen henviser til, at læger kan søge opdateret viden og information om håndtering af patienter med brystsmerter, herunder atypiske forløb, i kliniske og faglige retningslinjer, som kan være navngivet for eksempel kliniske vejledninger eller behandlingsvejledninger i regi af de relevante faglige selskaber1.

1Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Cardiologisk Selskab samt Lægehåndbogen har kliniske vejledninger og behandlingsvejledninger for diagnostiske overvejelser, behandling, visitering og transport af patienter med brystsmerter, hvor de atypiske forløb nævnes.

 

Se desuden

Skrivelse om bortfald af Vejledning om behandling af patienter med akutte atypiske brystsmerter (retsinformation.dk)