xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger for søvnlængde - til alle aldersgrupper

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet Anbefalinger for søvnlængde til børn, unge og voksne i alle aldre.

24 APR 2024

'Anbefalinger for søvnlængde - til alle aldersgrupper' skal øge opmærksomheden på vigtigheden af sund søvn og informere om betydningen af tilstrækkelig søvn for at fremme mental og fysisk sundhed.

Anbefalingerne formidler viden om sund søvn og søvnlængde for alle aldersgrupper og kan anvendes som pejlemærker for den enkelte unge og voksne og for forældres tilgang til deres børns søvn.

Anbefalingerne er målrettet sundhedsprofessionelle og andre aktører, der kan bidrage til at fremme sund søvn i befolkningen.

Anbefalingerne kan indgå i rådgivningssammenhænge, hvor sundhedsprofessionelle og andre aktører vejleder voksne, unge, børn og deres forældre. Det gælder fx, når alment praktiserende læger, sundhedsplejersker, psykologer og andre aktører, som fx medarbejdere på skoler og ungdomsuddannelser og i fritidstilbud, vejleder om søvn. Anbefalingerne kan anvendes som et dialogredskab i samtaler om søvn.

Webtilgængelig version er på vej

18 sider

Indhold

 • 1. Anbefalinger for søvnlængde til alle aldersgrupper
  • 1.1. Anbefalinger for søvnlængde til børn og unge
  • 1.2. Anbefalinger for søvnlængde til voksne
  • 1.3. Illustration af anbefalinger for søvnlængde til alle aldersgrupper
 • 2. Baggrund
  • 2.1. Danskernes søvn
  • 2.2. Sund søvn
  • 2.3. Individuel variation og svære livsomstændigheder
  • 2.4. Søvnproblemer
  • 2.5. Faktorer der kan påvirke søvn og medvirke til søvnproblemer
 • 3. Gode råd om søvn
  • 3.1. Gode råd om søvn fra Vidensråd for Forebyggelse
 • 4. Publikationer fra Sundhedsstyrelsen
 • Referenceliste

 

Versioner

Version 1: 24. april 2024