xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rationel Farmakoterapi 2, 2023

Månedsbladet handler om antipsykotika til ældre med demens

TIDSSKRIFTER 18 APR 2023

Månedsbladene opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

Månedsbladet Rationel Farmakoterapi 2, 2023

Artikler

Antipsykotika til ældre med demens

IRF’s Stormøde 7. juni 2023 i København

Udskældt eller rationelt? 

 

Beroligende lægemidler til angst- og urosymptomer hos voksne og melatonin til børn og unge.

 

Vi skal i år blive klogere på rationel brug af beroligende medicin til voksne med nyopståede angst- og urosymptomer, og melatonin til børn og unge. Hvordan hjælper vi bedst hver enkelt patient videre – farmakologisk eller non-farmakologisk?

 

Afsæt i mødet bliver vores nye anbefalinger på områderne, der er lavet i samarbejde med brede arbejdsgrupper. Dagen bliver en blanding af oplæg fra en række eksperter, paneldebat og mulighed for fordybelse i valgfrie emner i mindre grupper.


Husk at tilmelde dig senest 7. maj

Find program og tilmelding her

Korrektion til Månedsbladet Rationel Farmakoterapi 2, 2022: Hormonal kontraception – hvad skal jeg vælge?

 

Der er desværre opdaget to fejl af større betydning i artiklen fra Månedsbladet nr. 2, 2022, der kan skabe unødig bekymring for brystkræft ved brug af gestagenspiral, hvor der ellers er god
grund til brug. Det skyldes en forkert gengivelse af nogle tal.

 

I artiklen stod, at der kan være en 20% øget risiko for brystkræft ved brug af gestagenspiral. Det tal overestimerer højst sandsynligt risikoen ved brug af spiralen. Det skal samtidig bemærkes, at evidensen på området er begrænset.

 

Det korrekte budskab er, at der ved brug afgestagenspiral er en let øget risiko for brystkræft. I et referencestudie (Mørch et al.) blev følgende absolutte tal fundet; 70 ud af 100.000 kvinder med gestagenspiral udviklede brystkræft, sammenlignet med at 55 ud af 100.000 kvinder uden gestagenspiral udviklede brystkræft.

 

I artiklen står desuden, at risiko for brystkræft ligeledes er angivet til at stige proportionelt med varighed af brugen. Det er heller ikke korrekt, da der for gestagenspiralbrug ikke er fundet stigende risiko for brystkræft proportionelt med varighed af brug.

 

Se en mere dybdegående forklaring her: Hormonal kontraception – hvad skal jeg vælge? www.sst.dk/da/udgivelser/2022/Rationel-Farmakoterapi-2-2022/Hormonalkontraception-hvad-skal-jeg-vaelge

Undgå at linke til Medicinmedfornufthjemmesiden

 

Sundhedsstyrelsen har tidligere haft hjemmesiden medicinmedfornuft.dk med gode råd om medicin.

 

Hjemmesiden er blevet overtaget af en anden organisation, som ikke har med Sundhedsstyrelsen at gøre, men som har genbrugt tekst fra IRF. Vil I linke til Sundhedsstyrelsens sider, bedes I derfor bruge dette link i stedet www.irf.dk