xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

National Strategi for Hepatitis C

Hepatitis C er en smitsom leverbetændelse, som i Danmark særligt findes blandt socialt udsatte personer, herunder personer, der har et intervenøst stofbrug.

03 OKT 2023

Med denne nationale strategi for hepatitis C sættes en ny ramme for håndtering af hepatitis C i Danmark og styrkelse af opsporingsindsatsen for udsatte grupper. Gennem styrket forebyggelse, opsporing og behandling er målet at eliminere smitte med hepatitis C i Danmark. Målgruppen for strategien er kommuner, regioner og andre udførende parter, som er i kontakt med personer, som er i risiko for smitte med hepatitis C, og dermed har en vigtig rolle i forhold til målet om at eliminere hepatitis C.

Denne strategi beskriver flere risikogrupper for smitte med hepatitis C, men de beskrevne udfordringer og anbefalinger knytter sig hovedsageligt til den risikogruppe, som udgøres af udsatte personer med tidligere eller nuværende intravenøst stofbrug. Denne gruppe udgør hovedparten af smittetilfælde i Danmark og har et særligt behov for målrettede initiativer, som går ud over det etablerede sundhedssystem.

I 2014 kom en ny forbedret behandling mod hepatitis C, Direct Acting Antivirals (DAAs), som markant har ændret mulighederne for elimination af hepatitis C. Denne behandlingsform blev tilgængelig for alle smittede i det danske behandlingssystem i 2018. Behandling med DAAs gør det muligt at nedbringe antallet af smittede personer i Danmark yderligere på relativt kort tid, og på sigt undgå smitte med hepatitis C i Danmark. 

National Strategi for Hepatitis C 

Læs mere om forebyggelse af smitte med hepatitis C gennem udlevering af sterilt injektionsudstyr her