xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner

Kvalitetsstandarderne skal understøtte kvaliteten i de indsatser, der leveres af akutfunktionen. Kvalitetsstandarderne omfatter derfor krav til indholdet i og tilrettelæggelsen af de kommunale akutfunktioner i den kommunale sygepleje. I kvalitetsstandarderne indgår også anbefalinger, der omhandler samarbejdet med øvrige aktører, herunder særligt samarbejde med læger, som er en afgørende forudsætning for kvaliteten i indsatserne i den kommunale akutfunktion.

28 SEP 2023

Publikationen henvender sig til beslutningstagere, planlæggere og fagpersoner på sygehus, i almen praksis og kommuner, der arbejder med at planlægge, lede og udvikle de kommunale akutfunktioner, eller samarbejder med de kommunale akutfunktioner om de fælles patientforløb.

Formålet med kvalitetsstandarderne er:

  • at understøtte en ensartet og høj kvalitet i de kommunale akut funktioner på tværs af landet
  • at understøtte kommunens samarbejde med sygehuse og almen praksis, som vil kunne henvise patienter til kommunale akutfunktioner af en kendt kvalitet og med et kendt indhold og kompetenceniveau.

 

Rapporten ”Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner” er en opdatering af Sundhedsstyrelsen anbefalinger for kvalitet i akutfunktioner i den kommunale hjemmesygepleje fra 2014, samt Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner fra 2017.

Opdateringen er en opfølgning på den politiske aftale fra maj 2022 om sundhedsreformen, hvor Sundhedsstyrelsen fik ansvaret for at revidere de eksisterende kvalitetsstandarder. I den nye udgave fra 2023 fremgår det bl.a., at det er blevet obligatorisk at etablere en akutfunktion eller samarbejde omkring en sådan. Der stilles også krav om adgang til rådgivning og sparring fra sygehus og almen praksis. Ligesom behandlingsansvaret er præciseret og der er øget fokus på monitorering og kvalitetsudvikling.

 

Versioner

Version 3: september 2023, titel: Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner.

Version 2: november 2017, titel: Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Version 1: maj 2014, titel: Kvalitet i akutfunktioner i den kommunale hjemmesygepleje