xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Risikoadfærd blandt unge og konsekvenser for uddannelse og beskæftigelse

En analyse af data fra Ungdomsprofilen 2014 og danske registre

14 JUN 2023

Rapporten Risikoadfærd blandt unge og konsekvenser for uddannelse og beskæftigelse giver et nuanceret indblik i risikoadfærdsmønstre blandt unge på ungdomsuddannelser i Danmark.

Dette gøres ved at tage udgangspunkt i de unges brug af rusmidler (fx alkohol, tobaks og nikotin produkter samt andre former for euforiserende stoffer) og herved identificere grupper af unge med forskellige typer af forbrug. Derefter undersøges, hvilken betydning forskellige risikoadfærdsmønstre har for unges uddannelsesgennemførelse og beskæftigelse. 

Forebyggelsesindsatser er ofte rettet mod unge med én type af risikoadfærd, for eksempel rygning eller et problematisk alkoholforbrug. Ungdomslivet er imidlertid en periode karakteriseret ved høj risikovillighed, og mange eksperimenterer i denne periode af deres liv med forskellige typer af rusmidler. Tiden som elev på en ungdomsuddannelse er præget af identitetssøgning og stor social aktivitet.

Typisk ses der en ophobning af risikoadfærd – altså det er ofte de samme unge der har et problematisk alkoholforbrug, der samtidig ryger cigaretter og eksperimenterer med forskellige former for illegale stoffer.

Rapporten er tænkt som et opslagsværk og henvender sig til kommunale forebyggelsesmedarbejdere og beslutningstagere, der kan bruges i planlægningen og prioriteringen af sundhedsindsatser.

Det er målet, at rapportens resultater kan bruges i planlægningen og prioriteringen af rådgivning og indsatser inden for forebyggelses og sundhedsfremme.