xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vedrørende kategorisering af covid-19 som alment farlig sygdom

I forbindelse med vedtagelsen af den nye epidemilov i februar 2021 vurderede Sundhedsstyrelsen, at covid-19 var omfattet af lovens definition af alment farlige sygdomme.

NOTATER 02 MAR 2023

Tidligere versioner af epidemiloven indeholdt ikke nogen nærmere definition af begrebet alment farlig sygdom, men i gældende epidemilov fremgår definitionen af lovens § 2, stk. 3.

Sundhedsstyrelsen har løbende revurderet den sundhedsfaglige baggrund for at kategorisere covid-19 som en alment farlig sygdom. På baggrund af den aktuelle situation er det nu vores vurdering, at covid-19 ikke længere opfylder kriterierne for at være kategoriseret som en al-ment farlig sygdom. Vurderingen uddybes i dette notat.

Læs notatet her